Sally Reynoldsová: Treba viac podporovať sociálne podniky

Sociálne podniky vytvárajú platené pracovné miesta pre ľudí, ktorí by v opačnom prípade mali problémy uplatniť sa na pracovnom trhu, no v mnohých častiach Európy ide o viac-menej nový, málo využívaný koncept. Podľa Reynoldsovej v EÚ neexistuje dohodnutá definícia takýchto podnikov a podporné schémy sa medzi jednotlivými členskými štátmi značne líšia.

Vo Veľkej Británii musia štvrtinu pracovnej sily pokrývať občania s rôznymi znevýhodneniami, kým v iných krajinách je to 30 %. Reynoldsová vyzvala k širšej podpore sociálnych podnikov v získavaní potenciálne lukratívnych projektov verejného obstarávania.

„Myslím si, že sociálne firmy si zaslúžia viac pozornosti. Potrebujeme viac vzdelávať o tomto modeli, viac ho propagovať a motivovať národné vlády, aby zasahovali do sektora tak, aby sa rozrastal,“ vysvetlila.

Finančná podpora sociálnych firiem môže byť užitočná no podľa Reynoldsovej je treba podporovať aj podnikateľského ducha v nich. Ako hovorí, pokiaľ sa dotuje priveľa, zabíja to dravosť a nakoniec tomu nemožno ani hovoriť podnik.

Finančné krytie sociálnych firiem by sa podľa nej malo stať súčasťou mikrofinančnej iniciatívy Európskej komisie. „Naše dlhoročné skúsenosti nás naučili, že dobré vedenie a podpora je základom toho, aby sme z verejných peňazí vytvorili, čo najvyššiu hodnotu, uzavrela

Reynoldsová hovorila s redaktorom Janom Vitáskom.