Soumitra Dutta : Priemysel má na univerzity dobrý vplyv

Zdroj: INSEAD

Snaha o prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám priemyselnej výroby rastie, no kritici tvrdia, že to môže ohroziť nezávislosť univerzít. Dutta však tvrdí, že pokiaľ budú univerzity fungovať v izolácii, vystavujú sa riziku, že sa príliš odklonia od svojej primárnej úlohy – riešiť reálne problémy vo svete.

„Plne podporujem myšlienku umožniť priemyslu vplývať na školské osnovy. Odvetvia neohrozujú existenciu univerzít a škôl tretieho stupňa, naopak zbližovaním s nimi podporujú ich rozvoj. V skutočnosti je problémom práve to, že prepojenie medzi priemyslom a vzdelávacími inštitúciami je stále nedostatočné,“ konštatoval.

Dutta verí, že študenti z kurzov zameraných na výrobu čerpajú množstvo výhod, ktoré sú pre nich osobitne dôležité na presadenie sa medzi konkurenciou na pracovnom trhu.  

„Univerzity sa môžu stať vežami zo slonoviny, pokiaľ ostanú izolované od reality a to nie je dobré pre nikoho – najmä pre absolventov hľadajúcich si prácu v priemysle.“

Profesor si myslí, že v rámci edukačného procesu treba študentov povzbudzovať v podnikateľskej kreativite a to v rámci všetkých relevantných vedeckých disciplín. Študenti podľa jeho slov okrem tradičného know-how musia byť schopní pracovať naprieč jazykovým a kultúrnym bariéram, aby dokázali odolať prekážkam globalizovaného sveta.

„Miera globalizácie vo svete je oveľa väčšia ako kedykoľvek predtým a podnikatelia si tento fakt musia uvedomiť v rámci všetkých aspektov podnikania a kultúry. Najdôležitejšie zo všetkého je, aby lídri v oblasti biznisu mali otvorené mysle a rešpektovali rôzne firemné praktiky, kultúry a normy.“

Napriek kritike Dutta poukázal na fakt, že v poslednom období značne vzrástol vplyv podnikateľov na vzdelávanie a to pomohlo, aby sa formálne vyučovanie stalo oveľa praktickejšie.

„Aktívne vzdelávanie je najviditeľnejšou časťou tohto vývoja. Dnes, väčšina popredných ekonomických škôl má v rámci svojich osnov oveľa viac praktickej výučby, čo pomáha budovať most medzi klasickou výučbou a podnikmi,“ uzavrel Dutta.

Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.