Úsporných opatrení je priveľa a sú prirýchle

Zroj: ETUC

Zajtra (29. septembra) by v Bruseli a iných európskych metropolách malo do ulíc vyjsť 100 tisíc ľudí na protest proti úsporným opatreniam, ktoré prijalo mnoho európskych vlád v snahe znížiť dlh, obnoviť rozpočtovú disciplínu a obnoviť dôveru trhov voči euru.

Odbory sa na situáciu pozerajú inak. „Je väčšia šanca, že dôjde k druhej recesii, ako že dokážeme dosiahnuť udržateľnú obnovu,“ tvrdí Monks. Podľa jeho slov štáty roky ignorovali pravidlá Paktu stability a rastu, ktoré mali udržať dlhy krajín eurozóny pod kontrolou. To však považuje za šťastný krok, pretože porušovaním stanovených stropov, sa udržal tok verejných investícií a výdavkov na sociálnu starostlivosť.

Všetko podľa jeho slov zmenilo Grécko – európski rozhodovatelia pod vplyvom verejného tlaku zabudli na svoj keynesianizmus a začali rušiť školy, cesty, nemocnice, čím riskujú, že straty z nového poriadku vo verejných výdavkoch nemusia byť kompenzované rastom dopytu domácností či súkromného sektora.

„Vo verejnom sektore sa túto zimu a budúci rok bude značne prepúšťať. Ešte sme len na začiatku všetkého,“ vysvetlil a zároveň poznamenal, že všetky opatrenia zavedené na začiatku krízy či už ide o obmedzenie pracovného času, podpora tvorby pracovných miest treba zachovať, vrátane fiškálnych a menových stimulov.

Na druhej strane pripustil, že len ťažko možno odhadovať, kedy tieto schémy ukončiť, no zadlžovanie či udržiavanie podpôr zamestnanosti sú preňho lepšou stratégiou pre zabezpečenie udržateľnejšej obnovy. „Dúfam, že vlády nezabijú ekonomiku úsporami, no obávam sa, že tak urobia.“

Odbory znepokojuje aj to, že kým sa krajiny snažia najmä o splácanie svojich dlhov, vystavujú krajiny riziku, že ratingové agentúry znížia ich hodnotenie a potom budú mať problémy dosiahnuť zmysluplnú hospodársku obnovu.

„Myslím si, že sociálnu starostlivosť treba zachovať, nie ju obmedzovať. Okrem toho treba udržiavať platy a nie ich stále zmrazovať, lebo to znižuje dopyt. Okrem toho treba aj špeciálne opatrenia pre investície do nových odvetví, najmä zelených, a tiež rozšíriť príležitosti pre mladých ľudí,“ vysvetlil.

Hospodárske riadenie musí byť štedré, nie trestajúce

Na otázku, či sú európski lídri na správnej ceste pri reforme hospodárskeho riadenia Monks odpovedal, že EÚ by mala byť štedrá a nie trestajúca vo svojich opatreniach.

„Myslím si, že v prípade Grécka neboli dostatočne štedrými. Írske obavy, aby sa nestalo druhým Gréckom, krajinu motivujú k súčasnej rigoróznosti,“ vysvetlil.

Penzijná reforma musí byť nápaditejšia

Monks je síce presvedčený, že treba reformovať dôchodkové systémy, ale zvyšovanie dôchodkového veku nepovažuje za najlepší prístup.

„Treba si uvedomiť, že mnoho zamestnávateľov nechce zamestnávať všetkých pracovníkov. Starší zamestnanci sú drahší a zamestnávatelia chcú novú krv, chcú viac priestoru pre mladých ľudí,“ vysvetlil a vyzval k nápaditejším spôsobom, ako problém vyriešiť.

Podľa Monksa ľudia majú nárok na svoje penzijné schémy a treba ich motivovať k tomu, aby pracovali. „Pokiaľ dôjde k úprave reflektujúcej dĺžku života, treba to spraviť len veľmi mierne. Krajiny, ktoré motivujú v tomto smere, dosahujú oveľa väčší pokrok,“ dodal.


Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.