Z. Šedivá: personálne výmeny v SACR turizmu neprospievajú

Zuzana Šedivá, prezidentka ZHR SR

Počas novembra dostala Slovenská agentúra pre cestovný ruch krátko po sebe dvoch dočasných šéfovBeátu LukáčovúSvetlanu Gavorovú. Zmeny vykonal minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek (SMER-SD) po rezignácii generálnej riaditeľky Zuzany Rekenovej z osobných dôvodov, ktorá bola vo funkcii iba niečo vyše pol roka. V marci odvolali po polroku Rekenovej predchodcu Martina Horvátha, ktorý prešiel do SACR z agentúry SARIO po výmenách na šéfovskom poste – Roman Žatko, Silvia Šuleková–Kolláriková a Agnesa Klimová súvisiaciach so zmenou ministra po nástupe novej vlády v lete 2006.

Slovenská agentúra pre cestovný ruch je štátom dotovaná organizácia so zemeraním na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu a Slovenska. Agentúra spolupracuje aj s podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi v cestovnom ruchu, s úradmi a samosprávami.

Súčasná poverená riaditeľka SACR Svetlana Gavorová prešla do agentúry z advokácie a je činná v komunálnej politike ako poslankyňa mestskej časti Bratislava – Ružinov za stranu Smer-Sociálna demokracia, čo potvrdila redakcii hovorkyňa strany Katarína Kližanová-Rýsová.

Podľa hovorcu ministra hospodárstva Branislava Zvaru je dôležité zo strany vedenia SACR nájsť správny spôsob komunikácie s odbornou sekciou ministerstva a podpornou štátnou agentúrou. Bližšie informácie o výmene šéfov v SACR nám neposkytol.

Na praktický dosah spolupráce a časté zmeny vo vedení SACR sme o názor požiadali Zuzanu Šedivú, prezidentku Zväzu hotelov a reštaurácií (ZHaR SR).

  • Ako hodnotí ZHR SR na spoluprácu so štátnou podpornou agentúrou SACR?

Zväz hotelov a reštaurácií SR od vzniku SACR s agentúrou aktívne spolupracuje. Striedajú sa obdobia aktívnejšej i driemajúcej spolupráce. Žiaľ od času, kedy bola do SACR umiestnená implementačná jednotka pre použitie európskych fondov, všetka pozornosť zodpovedných sa sústredila na túto činnosť a hlavná náplň agentúry sa dostala na vedľajšiu koľaj.

“Striedajú sa obdobia aktívnejšej i driemajúcej spolupráce.”
Zuzana Šediva, prezidentka ZHaR SR

Úlohou agentúry je propagovať Slovensko, jeho krásu, históriu, kultúru, tradičné ľudové umenie, tvorivý ľud a pod.  doma  a hlavne v zahraničí. Má pomáhať tvoriť produkt Slovenska ako krajiny cestovného ruchu a pomáhať ku tvorbe a prezentácii regionálnych produktov, a tak vytvárať podmienky pre širokú obec podnikateľov. Má tiež iniciovať aktivitu miestnych a regionálnych samospráv ku tvorbe svojho produktu a jeho koordinovanej prezentácie na výstavách, veľtrhoch a workshopoch v zahraničí.

  • Ako sa dívate na časté striedanie topmanažérov v agentúre a aké to má následky?

ZHR SR ako profesijné združenie zastrešujúce hotely a reštaurácie si veľa sľubuje od štátnej propagácie cestovného ruchu a vzájomnej spolupráce. Veď v posledných rokoch sú očividné značné investície do nových hotelov i reštaurácií, ako aj ich rekonštrukcii. A očakávajú sa  ďalšie, nielen v Bratislave ale po celom Slovensku. Mnohé nové či zrekonštruované ubytovacie či stravovacie zariadenia nezaostávajú vo  svojej kategórii za špičkovými hotelmi či reštauráciami v Európe i vo  svete. Pochopiteľne, že investori do rezortu hospitality tak urobili  nielen v nádeji na návrat investovaných peňazí, ale aj vo viere, že to  pomôže zvýšiť zamestnanosť i celkový rozvoj mnohých regiónov a v konečnom dôsledku vyššie príjmy štátu z daní zo zisku.

“Počet turistov prichádzajúcich na Slovensko nerastie, ba zdá sa, že klesá. Nesporne majú na tom podiel aj neustále personálne zmeny na poste riaditeľa SACR.”
Zuzana Šedivá, prezidentka ZHaR SR

Preto nám nemôže byť jedno, že počet turistov prichádzajúcich na Slovensko nerastie, ba zdá sa, že klesá. Nesporne majú tom podiel aj neustále personálne zmeny na poste riaditeľa SACR. Len čo sa nový človek rozhliadne, už je tam niekto iný. Každý z nich začína takpovediac od nuly, a tak aj vyzerá propagácia Slovenska v zahraničí. Nás, predstaviteľov ZHR  SR, sa na spokojnosť s tou či inou osobou nik nepýta. Zdá sa, že viac rozhodujú iné záujmy ako zdravý rozum a snaha pracovať programovo a cielene pre potreby tých, kvôli ktorým bola  agentúra založená. Aj preto Slovensko zrejme tak skoro nebude hviezdou na turistickej mape sveta a napriek tomu, že máme okrem mora všetko na rozvoj cestovného ruchu, v príjmoch z neho nás budú predbiehať hociktoré rozvojové krajiny.