Zadra: Za krízu môžu aj finančne nevzdelaní spotrebitelia

Giuseppe Zadra, prezident Európskej bankovej federácie

Politici by sa mali predovšetkým snažiť zabezpečiť, aby spotrebitelia lepšie pochopili základné princípy bankovníctva a úverov, tvrdí Zadra, ktorý je tiež generálnym riaditeľom Talianskej bankovej asociácie (ABI). Finančná kríza podľa neho ukázala, ako spotrebiteľom v USA chýba „zdravý rozum“, keď si brali hypotéky, ktoré neboli schopní splatiť. „Vzali na seba priveľa dlhov. Ak sú vaše splátky dvojnásobkom mesačného príjmu, je podľa mňa ľahké pochopiť, že niekde je chyba.“

„Na to podľa mňa nepotrebujete vzdelanie. Stačí zdravý rozum.“

Zadra odmieta, že by mali banky viac informovať zákazníkov o rizikách svojich produktov. „Myslíme si, že zlepšovanie spôsobu, akým sú finančné informácie prezentované, je účinné len do tej miery, do akej je ich adresát schopný použiť.“

„Nechceme, aby sa spotrebitelia zmenili na finančných profesionálov. No naučte ich rozoznávať finančné produkty a služby tak, ako to robia v iných sektoroch napríklad u potravín. Spotrebitelia nie sú dietológovia, vedia však ako použiť informácie o potravinových produktoch. Vedia, že zelenina je lepšia než tuk a podľa toho sa rozhodujú. Podobnú úroveň musíme dosiahnuť aj u financií.“

Vzdelávanie by sa malo podľa Zadru začať už v mladom veku. Začať učiť dospelých je zložitejšie.

Spotrebiteľské organizácie obviňujú banky, že naivných zákazníkov dostatočne neinformovali a tak na seba vzali záväzky, ktoré nedokázali platiť.

Napriek rozdielnym názorom sa banky a spotrebiteľské organizácie v jednom bode zhodnú – zlepšenie finančného vzdelávania pomôže spotrebiteľom robiť lepšie rozhodnutia. V EÚ sa v tejto oblasti pripravuje hneď niekoľko projektov. Na európskej úrovni vytvorila Komisia tím národných expertov v otázke finančného vzdelávania. Od októbra bude zabezpečovať zdieľanie skúseností a výmenu úspešných postupov.

Plné znenie interview s Giuseppe Zadrom nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.