Boj o práva spotrebiteľov v EÚ

zdroj: flickr, autor: LavaTwilight

Pozadie:

  • 8. október 2008 – EÚ predložila návrh novej smernice o právach spotrebiteľov.
  • 15. apríl 2010 – Komisia sa vzdala snahy o plnú harmonizáciu spotrebiteľských práv v Európe.
  • 25. máj 2010 – Španielske predsedníctvo vyjadrilo náklonnosť zmiešanej harmonizácii sprevádzanej základnými právami.
  • 3. jún 2010 – Členovia Výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov (IMCO) rokovali o prvých troch kapitolách smernice.
  • 24. jún 2010 – Poslanci v rámci IMCO odhalili viacero nedostatkov.
  • 1. február 2011 – Výbor IMCO návrh prepracoval, nepodporili ho socialisti a zelení.
  • 24. marec 2011 – Parlament prijal upravenú verziu, no odložil zaujatie finálneho stanoviska.
  • 6. – 9. jún 2011 – Predpokladané hlasovanie o konečnej verzii smernice v pléne.

Európska komisia v októbri 2008 zverejnila návrh smernice o právach spotrebiteľov, ktorá by mala zjednotiť už existujúce pravidlá v štyroch platných direktívach. Týka sa najmä obchodovania s tovarmi a službami na úrovni podnik-spotrebiteľ (Business to Consumer – B2C). Špecificky pokrýva najmä predzmluvné informácie, pravidlá dodania, opravy, výmeny, garancie či nové technológie predaja. Prihliada najmä na postupný rozmach nakupovania prostredníctvom internetu.

Otázky:

Pravidlá týkajúce sa online predaja sú najkontroverznejšie spomedzi všetkých bodov smernice. Spotrebiteľské skupiny tvrdia, že pokiaľ nedôjde k výraznému doplneniu návrhu smernice, jej súčasná podoba ostane len zmeškanou príležitosťou pre stanovenie základných pravidiel pre digitálne nákupy cez internet – či už ide o hudbu, videá alebo softvér. Súčasná legislatíva podľa nich túto oblasť nepokrýva dostatočne.

„V súčasnosti existuje výrazná diera v právach spotrebiteľov v prípade digitálnych produktov,“ tvrdí spotrebiteľská skupina BEUC. Zároveň varuje, že napriek rastúcej popularite digitálneho trhu, neexistujú jasné pravidlá alebo nástroje pre prípad, že by pri nákupe nastali problémy.

Podľa BEUC Komisia pristúpila na mnohé kontroverzné kompromisy len preto, aby bola legislatíva čo najskôr prijatá. „Komisia je ako lietadlo bez pilota. Len sa chce záležitosti zbaviť zo svojej agendy,“ vyhlásila generálna riaditeľka BEUC Ursula Pachlová.

Dohoda na pravidlách stornovania

Pravidlá, ktoré 24. marca 2011 schválil Európsky parlament spotrebiteľom dávajú právo, aby v priebehu 14 dní po objednaní tovaru zo zahraničia mohli objednávku stornovať. Kupujúci bude mať právo zrušiť nákup aj v prípade, že mu tovar nedodajú do 30 dní.

Okrem toho všetku zodpovednosť za poškodenie alebo stratu tovaru pred dodaním poslanci uložili na predajcu. Obchodníci okrem toho budú musieť jasne spotrebiteľom vysvetliť, od koho nakupujú, čo presne nakupujú a aká bude celková cena v prípade nákupu online. Nakupujúci tak bude vedieť konečnú sumu skôr ako obchod uzavrie.

Spravodajca k smernici, nemecký ľudový poslanec, Andreas Schwab po hlasovaní uviedol, že vďaka pravidlám bude cezhraničné nakupovanie cez internet už čoskoro oveľa bezpečnejšie a jednoduchšie – nielen pre firmy, ale aj pre spotrebiteľov. „Som rád, že Rada a Parlament sú v kľúčových bodoch novej legislatívy za jedno, napríklad pokiaľ ide o štandardizované pravidlá storna objednávok cez internet či telefón,“ vysvetlil.

„Pravidlá storna sú základom. Spotrebitelia sa budú cítiť pri cezhraničnom nakupovaní bezpečne iba v prípade, že pravidlá sú transparentné a spoločné. To posilní všetkých dodávateľov na vnútornom trhu a vytvorí nové trhové príležitosti, najmä prinesie väčší výber, konkurenčnú súťaž a dynamiku na trhu,“ zdôraznil Schwab.

Okrem toho nové požiadavky na zverejňovanie informácií, najmä pokiaľ ide o cenu, ale tiež aj o identitu a kontaktné údaje predávajúceho, podľa poslanca tiež prispejú k väčšej ochrane spotrebiteľov. „Pracujeme aj na tom, aby sme ochránili spotrebiteľov pred podvodnými a nejasnými internetovými ponukami. A to zavedením tzv. dvojitého kliku. Spotrebitelia budú musieť potvrdiť, že akceptujú akúkoľvek povinnosť zaplatiť,“ vysvetlil.

V súčasnosti však nie je jasné, či rovnaký prístup ako plénum zaujmú aj členské štáty. Okrem toho samotní poslanci v rámci výboru IMCO nie sú jednotní v otázke, či treba plnú harmonizáciu alebo zmiešaný prístup.

Plná harmonizácia spotrebiteľských práv v celej EÚ, tak ako ju pôvodne odporúčala Európska komisia, je prijateľná z pohľadu podnikov, pretože vytvára vhodné podmienky pre aktivity naprieč EÚ. Avšak mnohé krajiny, majú prísnejšie pravidlá ako navrhuje Brusel, takže ich spotrebitelia by boli po novom menej chránení. Oponenti plnej harmonizácie preferujú teda zmiešaný prístup.

V takom prípade by došlo k minimálnej plošnej harmonizácii a krajiny by mohli dobrovoľne túto minimálnu mieru prekročiť. Štáty s robustnejšou ochranou by tak nemuseli zmierňovať režim.

Ťahanice medzi poslancami a vládami

V decembri 2010 belgické predsedníctvo v snahe o čo najrýchlejšie prijatie legislatívy z návrhu vyčiarklo časti týkajúce sa nespravodlivých zmluvných podmienok a právnych garancií pre spotrebiteľov v prípade, že predajca poruší kontrakt. Belgický krok vlády členských krajín podporili 24. januára 2011. Komisárka pre spravodlivosť Vivien Redingová uviedla, že ide o veľmi významný krok vpred.

Poslanci 24. marca 2011 podporili stanovisko spravodajcu Schwaba, ktorý vypracoval kompromis v rámci ktorého spojil zmiešaný prístup minimálnej a maximálnej harmonizácie tak, aby z nej profitovali aj spotrebitelia, aj malé a stredné podniky.

Plná harmonizácia by sa mala týkajú oblasti poskytovania informácií, maximálneho času pre dodanie a práva na odvolanie vzdialeného a mimopriestorového predaja, čím najmä malé a stredné podniky dostanú viac právnej istoty a spotrebitelia transparentnosti. Členské štáty si pritom budú môcť zachovať vyšší štandard v iných oblastiach.

Podľa očakávaní všakvlády zrejme budú trvať ešte na zmiernení harmonizácie pravidiel. Členovia výboru IMCO už zvažujú prípadné prepracovanie legislatívy. Finálne hlasovanie o legislatíve by malo prebehnúť v máji alebo júli.