Aerolínie sa obávajú nových limitov letových hodín

Pozadie:

Aerolínie vo všeobecnosti voči pravidlám EÚ o pracovnom čase posádky zaujímajú status quo. Akákoľvek zmena, ktorá by sa týkala obmedzení pracovných hodín, by mala značné dôsledky pre ich dohody o priemyselných vzťahoch.

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) má za úlohu koordinovať, regulovať letectvo a starať sa o neohrozenú spoluprácu na jednotnom trhu. Radí európskym inštitúciám ohľadom bezpečnostných pravidiel a regulácií a poskytuje im údaje, na základe ktorých sa vytvára „čierna listina“ zakázaných aerolínií.

Otázky:

Výhrady aerolínií vznikli po zverejnení vedeckého a medicínskeho vyhodnotenia Európskej agentúry pre leteckú bezpečnosť (EASA), ktoré z bezpečnostných dôvodov odporúča obmedziť letové hodiny pilotom a posádke.

Štúdia viedla pilotov k výzve k prehodnoteniu súčasných pravidiel limitujúcich letové hodiny. Martin Chalk, prezident European Cockpit association (ECA), obvinil aerolínie, že „sa správajú ako pštrosy s hlavou v piesku“, keď sa stavajú proti návrhom vedeckej štúdie.

Letecké spoločnosti reagovali otvoreným spochybňovaním vyhodnotenia EASA. Vincent de Vroey zo Zduženia európskych leteckých spoločností (AEA) vyhlásil, že „nejde o skutočné závery a nedajú sa považovať za nezávislé“.

Karen Robertsonová, výskumníčka z QinetiQ a spoluautorka štúdie odmietla obvinenia AEA, no pripustila, že vyhodnoteniu nemožno prikladať striktne vedecký význam.  

Bez konzultácií s aerolíniami

Riaditeľ pre prevádzku leteckej spoločnosti Ryanair David David O’Brien vyjadril sklamanie, že ich nekontaktovali pri tvorbe štúdie. Podľa jeho slov Ryanair operuje na základe pravidiel EÚ limitujúcich letové hodiny od roku 2003 a má značný objem dát, ktoré by boli ochotní poskytnúť EASA, pokiaľ by o ne požiadala.

Doktor Mark Rosekind, vedecký poradca Ryanair-u ohľadom pracovného času, povedal, že analýza je zavádzajúca. Zároveň zdôraznil, že stabilita a predvídateľnosť hodín je veľmi dôležitá, no venuje sa jej veľmi málo. Rosekind, ktorý v minulosti pôsobil v NASA a riadil Centrum pre výskum ľudského spánku na Stanfordskej univerzite EurActiv-u povedal, že po preskúmaní údajov Ryanair-u o platných limitoch letových hodín zistil, že únava nebola príčinou neúmyselných leteckých nehôd. Okrem toho si všimol, že väčšina havárií sa stala začiatkom pracovného týždňa.

Update „čiernej listiny“

Komisia včera (8. apríla) aktualizovala „čiernu listinu“ aerolínií, ktoré nesmú vstúpiť do vzdušného priestoru EÚ. Zahrňuje šesť leteckých spoločností z Kazachstanu, jednu registrovanú v Thajsku, jedného ukrajinského prepravcu a všetky spoločnosti s certifikátom vydaným v Benine.