Ak chce Európa lieky, musí stimulovať inováciu

Farmaceutické firmy tiež investujú do R&D najviac v pomere k čistým tržbám, takmer 16 %. Vyplýva to z publikácie, ktorú zverejnila Európska asociácia farmaceutického priemyslu (EFPIA) pod názvom „Farmaceutický priemysel v číslach“.

Predstavitelia farmaceutických firiem ale bijú na poplach a tvrdia, že Európa postupne stráca pozíciu centra výskumu a farmaceutických inovácií, ktoré sa čoraz viac presúva do iných častí sveta, predovšetkým do USA „kde je prostredie viac naklonené farmaceutickej inovácii“, tvrdí Brian Agner, generálny riaditeľ EFPIA. Pripomína pritom význam faramaceutického sektoru pre zdravie a ekonomiku Európy.

Starý kontinent si dnes drží druhú priečku v svetovom rebríčku producentov liekov za Spojenými štátmi. Rast výskumného prostredia zaznamenávajú najmä prudko rozvíjajúce sa krajiny ako je Čína a India.

Podľa Agnera, ak si Európa stanoví za svoju prioritu stimulovať inováciu, priemysel zameraný na výskum bude nielen schopný zlepšiť zdravotnú starostlivosť v Európe a prinášať rýchlejšie najnovšie lieky, „ale prispeje aj k splneniu lisabonského cieľa ekonomického rastu, väčšieho počtu a lepších pracovných pozícií a tým zaručí vysoký životný štandard pre súčasné a budúce generácie európskych občanov.“

„Inovácie sú v oblasti farmaceutického priemyslu nevyhnutné – bez nich by sme nezaznamenávali pokrok v liečbe pacientov“, súhlasí aj MUDr. Miroslav Lednár, predseda predstavenstva Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj. „Je úžasné, že pacientov takýmito najmodernejšími prípravkami môžeme liečiť aj na Slovensku. Avšak, čo je v tejto súvislosti nesmierne dôležité, je podnecovať inovácie v regióne EÚ, ktorého je už aj naša krajina súčasťou,“ dodáva Lednár.

Európska komisia v tejto oblasti nie je úplne nečinná. Spraviť z Európy opäť „lekáreň sveta“ si dalo za cieľ verejno-súkromné partnerstvo tzv. Inovačná iniciatíva pre lieky. Projekt, ktorý má uľahčiť a urýchliť uvádzanie nových liekov na európsky trh, má rozpočet 2 miliardy eur na sedem rokov formou grantov na podporu výskumu najsľubnejších nových liečiv (EurActiv, 2/5/2008). Iniciatíva je príkladom konštruktívnej spolupráce medzi Komisiou a farma-priemyslom. Vzťahy však nie sú vždy harmonické, európska exekutíva pravidelne preveruje praktiky farmaceutických firiem v početných vyšetrovaniach. To najnovšie, ktoré začala EK v januári a zameriava sa na odklad vstupu generických liekov na trh vedie Neelie Kroes, komisárka pre hospodársku súťaž. Predbežná správa sa očakáva 28. novembra.  

Európsky farmaceutický sektor nezažíva svoje najlepšie obdobie. „Vyhliadky farmaceutického priemyslu sa v strednodobom horizonte, najbližších päť až sedem rokov, nezlepšia“, cituje Arthura Higginsa, prezidenta EFPIA, denník International Herald Tribune. Firmy prehodnocujú svoje stratégie, smerom k diverzifikácii portfólií.