Ako ide zviera na porážku zistíte z etikety

Podľa nového nariadenia o označovaní potravín, ktorým sa Európsky parlament zaoberal ešte v júli, bude na etikete uvedene nie len, či je mäso zo zvieraťa zabitého v súlade s náboženskou tradíciou, ale aj to, či bolo pred tým omráčené.

Ide predovšetkým o označenie, či je mäso „halal“, čiže „povolené“ podľa moslimskej tradície alebo zo židovského pohľadu "kóšer", pričom postup pri porážke zvierat je veľmi podobný, 

Spočíva v tom, že zviera musí byť zabité podrezaním hrdla, (hrtanu a krčných tepien) jedným ťahom, pričom zviera zomiera na vykrvácanie. Nezomiera teda okamžite a môže cítiť aj vykĺbenie vlastných končatín, keď ho vešajú za zadné nohy, aby sa proces odkrvenia urýchlil.

Kým podľa kašrtu, stravovacích zvykov v judaizme, zviera nebýva omráčené, v islamskej komunite sa to líši a niektoré prevádzky zvieratá pred tým omráčia, hoci s menšou voltážou elektrického prúdu, než sa používa pri klasických porážkach. Švajčiarsko, Švédsko, Nórsko a Island rituálne porážky úplne zakázali.

Text schválený EP hovorí o mäse a mäsových výrobkoch „pochádzajúcich zo zvierat, ktoré neboli pred porážkou omráčené, ale boli napríklad rituálne podrezané“, resp. o označovaní mäsa „z porážok bez omráčenia".

Pozmeňovací návrh prešiel len tesnou väčšinou. Proti hlasovali obaja moslimskí poslanci Európskeho parlamentu (obaja z Británie). Jeden z nich, Sajjas Karim, si myslí, že toto pravidlo bude v konečnom dôsledku znamenať pre moslimskú komunitu v Európe ujmu, pretože to povedie k „stigmatizácii halal mäsa na trhu“. Povedal to pre server Muslim News. Táto stigmatizácia bude mať podľa Karima za následok krach mnohých bitúnkov, ktoré takéto mäso pripravujú a teda zníži dostupnosť tohto typu tovarov pre moslimov.

Podľa druhého z poslancov, je toto ustanovenie diskriminačné, keďže mäso zo zvierat, ktoré boli zastrelené, splynované, či usmrtené elektrickým prúdom takúto zmienku na etikete obsahovať nebude.  

Odporcovia označovania mäsa z porážky bez omráčenia tvrdia, že to bude viesť k šíreniu nepravdivých predsudkov o takýchto potravinách. Okrem toho mäso z takto zabitých zvierat vyhľadávajú niektorí ľudia aj zo zdravotných dôvodov. Porážka zvieraťa podrezaním aj bez omráčenia nie je podľa nich nehumánna, ak sa robí poriadne.

Faktom je, že v minulosti bol tento spôsob zvolený práve preto, že na vtedajšie možnosti minimalizoval stres a utrpenie zvieraťa. Pravidlo, ktoré hovorilo, že možno jesť len mäso zo zvieraťa, ktoré sa v čase porážky hýbe a žije (nie je teda omráčené) malo svoju logiku zo zdravotného hľadiska – nekonzumovať mäso z chorých a uhynutých zvierat.

Podľa niektorých pokrokovejších názorov napríklad v moslimských komunitách nie je v dnešnej dobe porážka v jej najtradičnejšej forme najhumánnejšia, preto sa niekde už pristúpilo k omračovaniu zvierat.

Nariadenie ešte musí schváliť Rady ministrov pôdohospodárstva. Ak sa tak stane, prevádzky budú mať v závislosti od veľkosti jeden až päť rokov, aby sa mu prispôsobili.