Ako sledovať tabak?

Pokus o pašovanie cigariet na košickom letisku, FOTO TASR - Colný úrad Košice

V piatok (9. júla) vypršala platnosť dohody medzi spoločnosťou Philip Morris International (PMI) a Európskou úniou o spolupráci pri boji proti pašovaniu a nelegálnej výrobe cigariet.

Európska komisia sa aj na základe marcového stanoviska Európskeho parlamentu rozhodla dohodu nepredĺžiť.

Čítajte aj: Proti nelegálnym cigaretám inak

PMI počas dvanástich rokov spolupracovala s colnými úradmi v členských štátoch ako aj s agentúrou EÚ proti podvodom OLAF. Februárové technické hodnotenie dohody zo strany Európskej komisie uvádza, že za tento čas spoločnosť prispela národným rozpočtom a v menšej miere aj EÚ sumou okolo 1 miliardy eur.

Slovenské ministerstvo financií v reakcii na výzvu Európskej komisie ešte v auguste 2015 odporučilo Komisii začať rokovania o predĺžení platnosti dohody. Takéto stanovisko podľa ministerstva vychádzalo „z vyhodnotenia pozitívneho prínosu uplatňovania predmetnej dohody v boji proti pašovaniu cigariet PMI a záujmu Slovenskej republiky, ako členského štátu na vonkajšej hranici Európskej únie, ktorá je zároveň hranicou colnou ako aj schengenskou, o jej efektívnu ochranu a zabezpečenie“.

Ako súčasná predsednícka krajina chce však Slovensko v rámci Rady zohrávať aj v tejto téme úlohu čestného sprostredkovateľa zohľadňujúc silný názor Európskeho parlamentu.

Podľa podpredsedníčky Európskej komisie zodpovednej za rozpočet a ľudské zdroje Kristaliny Georgievovej zmluva s PMI splnila, čo sa od nej očkávalo a preto nie je nutné v nej pokračovať. V liste členským štátom a spoločnosti PMI píše, že dohoda „úspešne splnila svoj cieľ znížiť výskyt kontrabandu PMI na čiernom trhu EÚ s tabakom“.

Zníženie nelegálnej výroby a pašovania produktov PMI však „neviedlo k celkovému zníženiu nelegálnych produktov v EÚ“. Eurokomisárka v liste upozorňuje, že „trh aj legislatívny rámec sa od nadobudnutia platnosti dohody výrazne zmenili“.

EÚ má podobné dohody aj s ďalšími troma veľkými tabakovými spoločnosťami. Dohoda s Japan Tobacco International platí do roku 2022 a zmluvy s Imperial Tobacco a British American Tobacco vypršia až v roku 2030.

Situácia na čiernom trhu EÚ sa naozaj zmenila. Pozornosť sa obracia na lacné neznačkové cigarety (tzv. illicit whites), ktoré zaplnili dieru na čiernom trhu a ktorých nezákonný predaj stále rastie.

Tabaková smernica

EÚ sa momentálne spolieha na to, že čoskoro by mali vstúpiť do platnosti tie ustanovenia tzv. tabakovej smernice, ktoré majú zabezpečiť dôkladnejší systém sledovania dodávateľského reťazca tabakových výrobkov (tracking and tracing).

Smernica zavádza do praxe v EÚ požiadavky Rámcového dohovoru o kontrole tabaku (FCTC) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Ten počíta s medzinárodným systémom sledovania výroby a pohybu tabakových výrobkov.

Podľa článkov 15 a 16 tabakovej smernice musia členské štáty a predovšetkým výrobcovia zabezpečiť, aby bolo každé balenie cigariet vybavené unikátnym identifikačným prvkom, ktorý bude nositeľom dát a tiež bezpečnostným prvkom, ktorý bude obsahovať viditeľné aj neviditeľné elementy. Úprava ide ďalej ako požiadavky protokolu.

Sledovanie tabakových výrobkov v reálnom čase tak bude možné a povinné v celom dodávateľskom reťazci až po poslednú úroveň pred predajom konečnému zákazníkovi.

Pre šúľací tabak a cigarety by malo byť realitou už od roku od mája 2019, pre ostatné produkty od roku 2024. Zatiaľ však stále neexistujú vykonávacie predpisy k tejto časti tabakovej smernice ani nie sú známe ani závery v poradí druhej štúdie uskutočniteľnosti, ktorú si nechala vypracovať Európska komisia.

Vykonávacie predpisy majú zadefinovať, kto a akým spôsobom by mal systém riadiť a aké technické riešenie sa zvolí. Jeho náklady budú podľa Európskej komisie znášať najmä „ekonomickí operátori“ teda najmä výrobcovia, už menej členské štáty.

Pre priemysel je teraz najdôležitejšia otázka, aké technické riešenie sa zvolí. Tabakové firmy už totiž majú zabehnutý sledovací systém, ktorý ale momentálne nespĺňa všetky funkčné požiadavky smernice. Napriek zmenám vo vlastníctve firmy, ktorá ho zabezpečuje, podľa kritikov nespĺňa ani kľúčovú požiadavku protokolu WHO, aby bol systém plne nezávislý od tabakového priemyslu.

V každom prípade si od budúceho systému EÚ sľubuje zníženie počtu ilegálnych balení cigariet na trhu EÚ o takmer 370 miliónov balení. Zvýšiť by sa mal predaj legálnych cigariet a teda aj daňových príjmov ale celkový objem spotrebovaných cigariet by sa mal znížiť, keďže obmedzením ponuky lacných ilegálnych cigariet sa zníži ich ekonomická dostupnosť.