Ambiciózna reforma spoločnej agropolitiky nemá podporu

foto: začiatok žatvy v dedine Bánov, okres Nové Zámky

Deklarácia ministrov zodpovedných za poľnohospodárstvo bola poslednou šancou, aby vlády predložili svoje priority v rámci reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) pred tým, ako Komisia v októbri predloží oficiálne legislatívne návrhy.

Sedem krajín ju podpísať odmietlo – Veľká Británia, Švédsko, Dánsko, Grécko, Lotyšsko, Estónsko a Litva. „Znenie nedostatočne reflektuje naše kľúčové obavy, najmä závery nie sú dostatočne ambiciózne a predchádzajúca snaha o reformu je ohrozená,“ uviedol hovorca britskej vlády.

Na druhej strane ide o víťazstvo Francúzska, ktoré sa mesiace snažilo ostatných partnerov presvedčiť, aby podporili udržanie silnej SPP s rozpočtom aspoň na takej úrovni, ako v súčasnosti.

Žiadna hádka východ verzus západ

Francúzsky minister zodpovedný za poľnohospodárstvo Bruno Le Maire uvítal najmä to, že Poľsko, Rumunsko a ďalšie členské štáty, vrátane Slovenska, podporili deklaráciu, hoci v minulosti požadovali, aby dotácie smerovali viac na východ. „Prvýkrát sa k deklarácii európskych vlád o SPP po roku 2013 pridalo aj Poľsko,“ skonštatoval.

„Z môjho pohľadu rozdiely nie sú medzi novými a starými členskými štátmi, ale medzi tými, ktoré chcú silnú SPP a tými, ktoré sú už pripravené odmietnuť silnú SPP,“ dodal.

Priame platby farmárom sa počítajú na báze historickej výrobnej úrovne, čo znamená, že grécki farmári dostávajú 500 eur za hektár, kým Lotyši len 100 eur na hektár. Ministri sa dohodli, že budú prerozdeľované spravodlivejšie.

Na to treba nájsť nové objektívnejšie kritérium. Vzdali sa však myšlienky zaviesť priame platby v jednotnej výške.

Európska komisia v júni predloží návrh nového viacročného rozpočtového rámca od roku 2014, vrátane rozpočtu pre SPP. Detailné legislatívne návrhy by mala predložiť v októbri.

Pozície:

"Základné princípy, ktoré sa Slovensku podarilo presadiť, sa dajú zhrnúť do niekoľkých bodov. Zachoval sa dvojpilierový systém dotácií, odchádza sa postupne od historického princípu prideľovania dotácií, nebude horný strop pre vyplácanie prostriedkov veľkým farmám, viac sa zameria na aktívnych farmárov a stanovia sa tie isté výrobné kritériá pre tovary z tretích krajín, aké platia pre úniu," zhrnul pre Slovensko vyhovujúce body v záveroch minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon.

(EurActiv/Reuters/TASR)