Americký veľvyslanec navrhuje EÚ spoločný inovačný plán

Kennard v príhovore ku americkým zástupcom podnikateľských subjektov zhromaždených v Americkej obchodnej komore zdôraznil dve hlavné priority pre nadchádzajúce mesiace. Jeho slová odrážali nedávny prejav Správa o stave Únie Barracka Obamu.

„Cítim veľkí naliehavosť, aby sa veci urovnali a aby sme mali konkrétne výsledky a výstupy […]. Žiadna téma nie je tak dôležitá ako naštartovať našu ekonomiku a vytvárať pracovné miesta,“ povedal a dodal, že základnými prísadami úspechu sú vízia a jej uskutočnenie.

Rázne zvýšenie bilaterálneho obchodu, vytvorenie pracovným miest a obnova trvaloudržateľného rastu sú cieľom americkej stratégie v Európe.

„Keďže inovácie a podnikanie sú jadrom plánu prezidenta Obamu na obnovu hospodárstva rovnako ako aj hlavným cieľom stratégie EÚ2020, máme výbornú príležitosť pracovať na týchto oblastiach,“ podčiarkol Kennard a poznamenal, že viac ako dialóg potrebujú euro-atlantické vzťahy „akčný plán v oblasti inovácií“.

Americký veľvyslanec poprel tvrdenia, že vzťahy EÚ – USA sa nenapraviteľne poškodili v decembri, kedy Obama vynechal EÚ a uzavrel vlastnú dohodu s Čínou a Indiou a nedávny sporu kvôli neúčasti amerického prezidenta na summite zahral do stratena.

„Tieto výkyvy nie sú ničím novým,“ povedal. „Je dôležité mať toto všetko na pamäti […]. Hospodárske vzťahy EÚ – USA zďaleka prekonávajú všetky ostatné hospodárske vzťahy na svete a potrebujeme ostatných naučiť, že toto je trvácny vzťah,“ povedal.

Transatlantická ekonomika „je stále nažive a kope“

Napriek recesii sú Spojené štáty a EÚ jeden druhému najdôležitejším zahraničným obchodným partnerom a trhom. Žiadna iná obchodná tepna na svete nie je taká integrovaná a zosúladená ako transatlantická ekonomika.

Podľa prieskumu Transatlantic Economy 2010 publikovanej Univerzitou Johna Hopkinsa a odprezentovanej včera (4.marca) v Bruseli počas stretnutia AmCham EU produkuje toto partnerstvo tržby vo výške 4,28 dolárov ročne a zamestnáva 14 miliónov pracovníkov na oboch brehoch Atlantiku.

„Obchod je štandardným meradlom, ktorým monitorujeme ekonomickú interakciu medzi krajinami, no len obchod samotný je zavádzajúcim orientačným bodom pre oblasť medzinárodného obchodovania,“ poznamenal David Hamilton, riaditeľ Centra pre transatlantické vzťahy na Univerzite Johna Hopkinsa a jeden z autorov štúdie.

„Vzájomné EÚ – USA investície sú proti obchodu obrovské a stali sa nevyhnutnými pre prosperitu a vytváraniu pracovných miest v EÚ a Spojených štátoch,“ povedal.

V roku 2008 sa Spojené štáty a Európska únia podieľali len 27,1 percentami na celosvetovom exporte a 34,6 percentami na celosvetovom importe. No spolu tvorili až 61,7 percent vnútorného objemu priamych zahraničných investícií a pozoruhodných takmer 75 percent vonkajšieho objemu, hovorí správa.

Napriek kríze a veľkým cyklickým výkyvom smeruje najväčší podiel investícií Spojených štátov do Európy a to i napriek tomu, že priame zahraničné investície do Európy v roku 2008 klesli o 23 percent a v prvých deviatich mesiacoch zaznamenali opätovný pokles o 44 percent oproti predošlému obdobiu. Tento pokles je však zanedbateľný v porovnaní s prílevom priamych zahraničných investícií, ktoré poklesli až o 185 percent.

„Počas roku 2009 vznikli mnohé dohady o novej G2, no podľa nášho názoru to nebude v rovine Spojené štáty a Čína,“ povedal Hamilton a dodal, že mnoho rozvíjajúcich sa krajín nezdieľa hlavné zásady potrebné na vedenie otvorenej medzinárodnej obchodnej spolupráce založenej na pravidlách.

Rovnako aj Kennard potvrdil, že obavy z vytvárania akéhosi vzťahu na báze G2 medzi Čínou a USA sú neopodstatnené.

Prieskum podčiarkuje, že transatlantická ekonomika ostáva kľúčovou pre svetovú globalizáciu. To znamená, že obchodné vzťahy medzi USA a Európou sú hlbšie a tuhšie ako medzi akýmikoľvek ďalšími krajinami.

„Naše výhľady na rok 2010 vyjadrujú opatrný optimizmus,“ povedal Hamilton a dodal, že ich budúci zdravý vývoj nesúvisí len s fungovaním ekonomiky, ale závisí aj od proaktívneho, koordinovaného prístupu založenom na predvídavých iniciatívach zo strany tvorcov politiky a zákonov.

Viac, nie menej integrácie medzi EÚ a USA

To, že minulý rok v decembri vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva by podľa amerického veľvyslanca a bývalého predsedu americkej Federálnej komunikačnej komisie mohlo ešte zintenzívniť transatlantické vzťahy. Je však potrebné odstrániť niektoré bariéry.

„Ak vytvoríte správne regulatórne prostredie tak môžete nechať trhy otvorené a dovoliť novým technológiám, aby rástli a vytvárali nové pracovné miesta,“ povedal Kennard a dodal, že sa tam musí stať nielen na úrovni EÚ, ale aj na národnej úrovni.

Americké veľvyslanectvo pri EÚ plánuje zintenzívniť spoluprácu s EÚ cez jej členské štáty. Medzi Kennardom a veľvyslancami vo všetkých 27 členských štátoch sa zavádza formalizovaný systém výmeny. „Potrebujeme zaviesť viac medziinštitucionálnej interakcie“ a zosilniť naše vzťahy s členskými štátmi tak, aby prinášali konkrétne výsledky, dodal Kennard.