Americký venture kapitál je vyzretejší

zdroj wikimedia commons

„Venture kapitál mal v posledných 15 rokoch veľmi dôležitý dopad na reálnu ekonomiku v Európe, pokiaľ ide o celkovú produktivitu, rast obchodu, zamestnanosti a inovácií,“ tvrdí Massimo Colombo, ktorý pôsobí na Katedre ekonómie technického pokroku na  Univerzite Politecnico di Milano.

Karen Wilsonová, senior výskumníčka z Kauffmanovej nadácie, si myslí, že venture kapitál v Spojených štátoch je vyzretejší ako ten európsky, keďže sa formuje už mnohé desaťročia. Americkí venture kapitalisti majú jednoducho viac skúseností a viac financií.

Problémom Európy je, že venture kapitál sa fragmentuje do mnohých transakcií a spoločností, čo má za následok, že jedna investícia je potom omnoho menšia ako v USA. Ak firma nemá dostatok financií, nemôže byť úspešná, hovorí Wilsonová.

Wilsonová poukazuje aj na to, že v Európe a v iných častiach sveta, v porovnaní s USA, investori ignorujú počiatočnú fázu (seed stage) pri zakladaní nových firiem, čo je obzvlášť viditeľné počas krízy. Tým, že sa do počiatočnej fázy neivestuje, vzniká diera.

Colombo hovorí dokonca o stave núdze. Túto veľkú dieru sa snažili zaplniť vlády vlastnými investíciami, čo nefungovalo. EÚ by mala podľa neho vytvoriť také prostredie, ktoré zatraktívni počiatočné financovanie (seed capital) a pritiahne „inteligentné súkromné peniaze“.

Podľa Wilsonovej sú veľmi dôležití tzv. podnikateľskí anjeli, ktorí na rozdiel od venture kapitalistov, investujú do firiem vlastné peniaze. Ich výhodou je, že ponúkajú aj vlastnú expertízu a pomáhajú s networkingom.

Wilsonová hovorí, že podľa viacerých dát investujú podnikateľskí anjeli viac ako venture kapitalisti, takže to môžu byť práve oni, ktorí zaplnia dieru v počiatočnom kapitáli.