Angličtina na globálny business nestačí

Krátka správa:

“Jazyky znamenajú business!” To bolo hlavné heslo konferencie v Bruseli, kde 250 zástupcov malých a stredných podnikov, obchodných komôr a politikov diskutovalo o potrebe viacjazyčnosti v podnikaní. Zhodli sa na tom, že iba angličtina na svetový business nestačí.

Ak by podniky využívali viacjazyčnú komunikáciu a nielen angličtinu, ich export a predaj by mohli vzrásť až o 45%. Vyplýva to z prieskumu Britského národného centra pre jazyky, ktorý si objednala sekcia viacjazyčnosti Európskej komisie. Firmy, ktoré využívajú tento “jazykový manažment” sa opierajú o štyri piliere:

  • jazyková stratégia
  • najímanie ľudí s originálnou znalosťou jazyka (native speakers)
  • najímanie viacjazyčných zamestnancov
  • využívanie tlmočníkov a prekladateľov

Prieskum zahŕňal 2000 malých a stredných podnikov z 29 európskych krajín. Takmer polovica z nich plánuje v najbližšom období expandovať na zahraničné trhy a rovnaké množstvo z nich potvrdilo, že cíti potrebu využívať doplnkové jazyky k angličtine.

Leonard Orban, eurokomisár pre viacjazyčnosť na konferencii vyhlásil, že “aj keď angličtina zostáva základným jazykom svetového obchodu, kľúčovou výhodou sa stávajú doplnkové jazyky v kombinácii s multikulturálnymi schopnosťami.” Približne štvrtina firiem vo výskume potvrdila, že potrebujú komunikovať v nemčine, francúzštine, španielčine a ruštine. Veľké firmy tiež zdôrazňovali potrebu prenikať do čínštiny, arabčiny a indických jazykov.

V tom istom čase vyzvali obe komory nemeckého Bundestagu na presadzovanie väčšieho vplyvu nemčiny v Bruseli. Výbor pre záležitosti EÚ sa podľa denníka Tagesspiegel sťažoval, že správy Európskej komisie chodia do Berlína len v angličtine a v nemčine.