Ani Komisia sa nevie dohodnúť na rodových kvótach

Komisárka pre spravodlivosť Viviane Reding chcela v utorok (23.10.) spustiť iniciatívu boja s nerovnosťou medzi ženami a mužmi vo vedení veľkých firiem formou kvót. V poslednej chvíli sa však členovia kolégia komisárov rozhodli hlasovanie o jej spustení odložiť o mesiac.

Podľa zdroja z EK komisári znervózneli po tom, čo právnici Únie spochybnili zákonnosť ich povinného stanovenia. Samotná podoba návrh sa neustále upravovala.

„Mnohí boli prekvapení, že nedostali predbežný návrh, ktorý podľa našich právnikov možno považovať za zákonný,“ uviedol zdroj.

Komisárka potrebuje na schválenie novej iniciatívy v kolégiu jednoduchú väčšinu. Reding chcela zaviesť pre firmy z krajín EÚ kótované na burze povinnú kvótu podielu 40 % podielu oboch pohlaví – žien i mužov – v predstavenstvách. Ak by to do roku 2020 nesplnili, mali čeliť sankciách. Uviedla, že svoj pokus zopakuje o mesiac, ale je pravdepodobné, že text návrhu bude ešte miernejší.

Plán sa však stretol s tvrdým odporom niektorých krajín. Na stranu Veľkej Británie sa pripojili ministri z Bulharska, Českej republiky, Estónska, Holandska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty a v spoločnom liste odmietli riešenie rodovej rovnosti na úrovni EÚ. Podľa nich by opatrenia na zlepšenie stavu mali prijať na národnej úrovni.

Právny servis EÚ, ale došiel k záveru, že členské krajiny nemožno zaviazať k dosiahnutiu 40 % kvóty pre ženy/mužov, hoci v oblasti predsudkov voči väčšiemu počtu žien v predstavenstve by mohli urobiť viac.

Proti kvótam sa údajne postavilo aj 5 z 9 komisárok, napr. Catherine Ashton, ktorá má na starosti zahraničnú a bezpečnostnú politiku Únie či Connie Hedegaard, komisárka pre klimatické opatrenia. Návrh naopak podporuje napríklad Olli Rehn, zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro, a tiež Michel Barnier, komisár pre vnútorný trh a služby.

Otázka rodovej rovnosti rezonuje v debatách a rozhodnutiach inštitúcií EÚ. V pondelok napríklad členovia ekonomického výboru Európskeho parlamentu odmietli schváliť za nového člena výkonnej rady ECB Yvesa Merscha s odôvodnením, že medzi nominantmi na tento post nebola žiadna žena a jeho menovaním bude najvyšší výkonný orgán banky zložený len z mužov. Napriek tomu sa očakáva, že Mersch napokon bude schválený. Niektorí členovia výboru EP ale veria, že svojou pozíciou ukázali význam tejto otázky.

Pozície

„Rozumieme, že niekoľko komisárov blokuje Redingovej návrh,“ uviedla hovorkyňa Európskej ženskej loby Leanda B. Barrington-Leach. „Podkopávajú tým kredibilitu Európskej komisie ako ochrankyne  Zmlúv. EÚ má jasnú kompetenciu v tejto oblasti. Odvolávame sa na to, že je povinnosťou EÚ presadzovať rovnosť medzi ženami a mužmi. Už predchádzajúce návrhy textov boli nadmieru chabé, týkali sa len ne-exekutívnych pozícií v predstavenstvách najväčších verejne kótovaných firiem a otázku sankcií nechali na uváženie členským štátom. Ako viac možno ešte toto oslabiť?“

Britská konzervatívna europoslankyňa Marina Yannakoudakis je jednou z najväčších oponentiek schémy zavedenia kvót. „Tento kúsok prikrášlenia skutočnosti by poškodil biznis a ženám by uškodil, pretože by sa tým nevyriešili základné príčiny nižšieho zastúpenia žien na najvyšších postoch.“