Aplikácia pomáha hotelierom znižovať spotrebu energií

Aplikáciu s názvom Hotelové energetické riešenia (HES) vytvorila Svetová organizácia cestovného ruchu a spolufinancovala Európska agentúra pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI) z programu Inteligentná energia – Európa už používajú hotely vo Francúzsku, Nemecku, Bulharsku a najnovšie v Španielsku.

Umožňuje vyhodnotiť najviac optimálne riešenie úspory energie v zariadeniach, ktoré je založené na predchádzajúcich špecifických vstupných dátach od iných majiteľov hotelov.  

„Do anglickej verzie tohto bezplatného nástroja, ktorý šetrí peniaze a zmierňuje environmentálne vplyvy, už vstúpili tisíce hotelierov,“ uviedol minulý týždeň generálny tajomník organizácie UNWTO Taleb Rifai pri príležitosti Medzinárodného dňa turizmu. „So spustením španielčiny budú mať ďalšie tisíce rovnakú príležitosť a zodpovednosť pri znižovaní emisií uhlíka.“

Sektor cestovného ruchu produkuje asi 5 % globálnych emisií CO2, pričom 2 % pochádzajú z hotelov, penziónov a podobných ubytovacích zariadení.

Aplikácia HES sa primárne sústreďuje na malé a stredné hotely v Európe. Práve tie sú podľa zakladateľov nástroja „obyčajne menej pro-aktívne v oblasti životného prostredia v porovnaní s väčšími hotelovými reťazcami.“

Cieľom iniciatívy je zvýšiť ich energetickú účinnosť o 20 % a využívanie obnoviteľných zdrojov energie o 10 %. Projekt by mal premostiť súčasnú medzeru medzi dostupnými technológiami energetickej účinnosti a OZE a ich skutočným využívaním malými podnikmi.

Náklady – rozsah – čas – návratnosť

Manažéri hotelov, ktorí chcú využiť túto aplikáciu, vypracujú správu o aktuálnom energetickom výkone hotela, na základe ktorej potom dostanú návrhy ako znížiť spotrebu energií a zlepšia využívanie OZE. Prostredníctvom online kalkulačky si vypočítajú náklady, rozsah a tiež časový rozvrh, ktorý budú potrebovať na realizáciu zmien. Údaje ukážu, či sa im finančne vyplatí zaviesť navrhnuté energetické riešenia.

Autori tiež publikovali viacero praktických návodov v oblasti najlepších postupov pri integrácií technológií OZEa znižovania spotreby energií v malých a stredných ubytovacích zariadeniach.

„Mnohí v turistickom sektore už ukázali líderstvo v rozvoji a zavádzaní riešení čistej energie, znižovaní spotreby energie a emisií uhlíka v niektorých regiónoch až o 40 % prostredníctvom iniciatív ako je Hotelové energetické riešenia,“ uviedol generálny tajomník OSN Pan Ki-mun.

Ako prvá novú jazykovú verziu začala využívať španielska provincia Valladolid.

„Umožňuje nám to uplatňovať a rozvíjať štyri základné piliere našich inštitúcií: podpora španielskeho jazyka, podpora turizmu, využitie nových technológií a zvýšenie energetickej efektívnosti a environmentálnej udržateľnosti v sektore turizmu,“  povedal zástupca regionálnej rady Jesús Julio Carnero.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.