Autoklaster: Perspektívy automobilového priemyslu na Slovensku

Automobilový priemysel na Slovensku značnou mierou prispel k tom, že sme sa stali jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v rámci Európskej únie. Avšak otrasy na finančných trhoch, ktorých dôsledky sa neskôr preniesli aj do reálnej ekonomiky spôsobili rapídny prepad záujmu spotrebiteľov o nové automobily a automobilky majú vážne problémy.

Riaditeľ západoslovenského autoklastra Štefan Chudoba, ktorý sa podieľal na etablovaní Volkswagenu  na Slovensku, v piatok na konferecii „Politika a podnikanie v sociálnodemokratickej perspektíve“, ktorú organizoval Friedrich Ebert Stiftung, hovoril o perspektívach automobilového priemyslu v súvislosti s recesiou a hospodárskou krízou. Podľa Chudobu v najbližších rokoch nepôjdeme ani do útlmu, ale nebudeme sa ani rozvíjať. Budúci rok by sme mali vyprodukovať cca 600,000 áut.

Dokonca sa môžeme stať význaným hráčom na medzinárodnom trhu. Podľa odhadov Autoklastra by sme sa v roku 2010 mohli stať najväčším montážnym výrobcom automobilov na svete. Chudoba však tvrdí, že najväčšiu chybu, ktorej sme sa dopustili bolo, že sme odignorovali vývoj.

V súvislosti s inovatívnym technológiami a materiálmi Chudoba poukázal aj na ďalší problém automobilového sektora a to – kvalifikovaná pracovná sila. „Ľudia vyjdu zo strednej školy, musíme ich rekvalifikovať, pretože v oblasti, kde sa vyučili nie je pre nich priestor,“ zhodnotil. Školstvo podľa klastra podcenilo vyučovanie materiálov predovšetkým plastov, ktoré s automobilovou výrobou úzko súvisia. Chudoba poukázal aj na to, že inovatívne firmy majú na Slovensku malú podporu a je potrebné rovnako pristupovať k domácim aj zahraničným investorom.

Autoklaster navrhol aj východiská. Eurofondy treba okrem iného investovať aj do vývoja a výskumu. Podporiť rozvoj technických smerov na stredných a vysokých školách a vrátiť funkcie klastrom. Západoslovenský Autoklaster je koncentrované zoskupenie nezávislých, regionálne prepojených firiem a pridružených inštitúcii z automobilového sektora, s potenciálom zvyšovania ich konkurencieschopnosti, lákania atraktívnych investícií či zvýšenie počtu inovácií a technologických kapacít firiem.