Automobilky odmietajú plány EÚ na zníženie emisií

Krátka správa

Zástupca európskych výrobcov automobilov ACEA v tlačovom vyhlásení z 5. novembra zaútočil na Komisiu po tom, čo hovorkyňa komisára pre životné prostredie Stavrosa Dimasa potvrdila, že sa exekutíva EÚ pokúsi presadiť v decembri novú legislatívu, ktorá obmedzí emisie CO2 z áut vyrábaných a predávaných v EÚ. V decembri podá Komisia súčasne správu o pokroku pri plnení sľubu automobiliek, že do roku 2008 dosiahnu pri nových autách priemerné emisie CO2 140 gramov na kilometer.

Zníženie emisií v automobilovej doprave je kľúčovou časťou stratégie EÚ pre redukciu množstva skleníkových plynov. EÚ sa k nemu zaviazala v Kjótskom protokole. Podľa Komisie však súčasný systém dobrovoľných záväzkov, na ktorom sa dohodli európski, japonskí a kórejskí výrobcovia áut v roku 1998, neprináša očakávané výsledky.

Dobrovoľné záväzky už boli terčom kritiky environmentálnej loby, ako je Európska federácia pre dopravu a životné prostredie (T&E). Podľa tejto organizácie sa Európa musí „rozlúčiť s dobrovoľnými cieľmi a nemeškať viac s prijatím právne záväzných opatrení“.

ACEA však na tieto hrozby odpovedalo, že ak sa má vôbec niečo robiť, potom by to malo byť uvoľnenie cieľov, nakoľko prísna legislatíva EÚ ohľadom bezpečností áut (požiadavky na airbagy a posilnenú karosériu a pod.) zvýšili hmotnosť vozidiel a znížili efektívnosť spotreby paliva.

Generálny tajomník ACEA Ivan Hodac povedal: „Problém zníženia emisií skleníkových plynov nemôže byť vyriešený tým, že sa zameriate len na výrobcov áut.“ Podľa ACEA je potrebný „integrovaný prístup“, vrátane zdaňovania áut podľa množstva emisií CO2, daňových zvýhodnení pre kúpu ekologickejších modelov, zvýšenia investícií do alternatívnych palív a výučby vodičov, aby zmenili svoje správanie sa pri vedení auta“.

Prípadné prijatie legislatívy navrhovanej Komisiou je dôležité aj zo slovenského hľadiska – po vlne investícií zahraničných automobiliek je Slovensko dôležitým vývozcom a exportérom automobilov a sektor zohráva významnú úlohu v slovenskej ekonomike.