Automobilky: Paríž sa vzdal protekcionizmu

Francúzska vláda súhlasila s tým, aby pôžička 6 miliárd eur pre automobilky Renault a Peugeot-Citroën neobsahovala žiadne podmienky o lokalizácii firiem, či uprednostňovaní francúzskych subdodávateľov.

Vláda vypustila najmä klauzulu, ktorá výrobcov zaväzovala, aby počas trvania pôžičky nerušili vo Francúzsku pracovné miesta. Pre Paríž to bol politický obrat o 180 stupňov. Vzdal sa najkontroverznejších bodov plánu.

Krajiny so silným automobilovým priemyslom, ako Nemecko, Česká republika či Slovensko, rozhnevali pôvodné Sarkozyho návrhy, aby producenti dostávajúci výraznú štátnu podporu presunuli pomoc späť do Francúzska. České predsedníctvo na ne reagovali zvolaním mimoriadneho summitu.

Komisia bola v pravidelnom kontakte s Parížom už od vypuknutia hádky 9. februára. Komisárka pre konkurenciu Neelie Kroes oznámené zmeny privítala. Povedala, že je „spokojná s garanciami francúzskych autorít, že v pláne nie sú žiadne protekcionistické prvky“. Brusel bude implementáciu plánu pozorne sledovať.