Automobilový priemysel sa pripravuje na zmeny

Zdroj: Leopoldo, www.creativecommons.org

Krátka správa:

Výrobe automobilov sa v európskej ekonomike darí, ale zmeny sú nevyhnutné. Európske asociácie automobilového priemyslu (ACEA, CLEPA, EMF) uzatvorili s Európskou komisiou „Európske partnerstvo na predvídanie zmien v automobilovom priemysle.“ Nový model vzťahov zahŕňa nielen výrobcov a EK, ale aj odbory, vlády a regióny. Hlavné ciele sú:

  • pripravenosť na sektorálne zmeny a ich lepšie zvládnutie s dôrazom na zamestnanosť
  • zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
  • konzultácie a odporúčania "sociálne citlivej reštrukturalizácie"
  • lepšie využitie fondov EÚ (napr. Európsky sociálny fond a Európsky globalizačný fond)

„Automobilový priemysel je dôležitým zdrojom prosperity, zamestnanosti a inovácií,“ vyhlásil eurokomisár pre sociálne záležitosti Vladimír Špidla. Pripomenul však, že sektor čelí „silným výzvam, ako zvýšená konkurencia a potreba reštrukturalizácie,“ ako aj environmentálne a bezpečnostné požiadavky v doprave.

Európsky automobilový priemysel v číslach:

  • najväčší súkromný investor do vedy a výskumu v EÚ – ročné investície do inovácií – 20 miliárd eúr, čo predstavuje 20% európskych výrobných investícií do vedy a výskumu
  • zamestnáva 2 milióny Európanov priamo, ďalších 10 miliónov sekundárne
  • vytvára 3% európskeho HDP
  • hodnota ročného exportu je 60 miliárd eúr, čo predstavuje 4% celkového výrobného exportu EÚ