Automobilový priemysel upadá

Automobilový priemysel

Pozadie:

Automobilový priemysel tvorí približne 3% európskeho HDP. Na Slovensku predstavuje nosný pilier ekonomiky – roku 2007 predstavovala výroba áut približne 27% priemyselnej výroby, ktorá vytvára 20% slovenského HDP a v najbližších rokoch by mala tvoriť až 50% HDP.

Význam automobilového priemyslu je pre Slovensko širokospektrálny – tvorí podstatnú časť exportu (v najbližšom období viac ako 60%) a do roku 2010 by mal poskytovať prácu pre viac ako 100 tisíc ľudí. Celý sektor je životne prepojený s dianím na svetových trhoch, ktoré aktuálne silne ovplyvňujú stúpajúce ceny ropy a ekonomické spomaľovanie na svetových trhoch.

Otázky:

Globálny rast predaja áut sa v prvej polovici tohto roka spomalil na 1,5%. Vyplýva to zo správy kanadskej  banky Scotiabank. Dôvodom je zhoršujúca sa situácia v USA, Japonsku a v západnej Európe, umocnená rastúcimi cenami pohonných hmôt.

V starej EÚ-15 poklesol predaj áut o tri percentá, čo súvisí zo známkami stagflácie – spomaľujúci sa ekonomický rast a zvyšujúca sa inflácia.

V nových členských štátoch zabezpečuje dobre naštartovaná ekonomika stále dvojciferný rast v segmente, čo zvyšuje celkovú automobilovú bilanciu Európy na štvor-percentný rast za prvých šesť mesiacov tohto roka.

Medzimesačne sa však celkový svetový trh s osobnými a nákladnými autami prepadal v máji i v júni. Najhoršie čísla zaznamenali v USA, kde sa znížil predaj športových, terénnych a nákladných áut o 30%. Podľa bankovej správy je to najhorší prepad od roku 1993.

Stále vyššie ceny ropy majú len minimálny vplyv na predaj v Brazílii. Zaznamenal nárast o 24%. Takmer 90% všetkých nových modelov funguje  na špeciálne etanolové palivo, ktoré sa vyrába z domácej produkcie cukrovej trstiny.

Darí sa aj Číne, kde automobilový predaj vzrástol o 17%. Peking dotuje ceny pohonných hmôt, aby zmiernil tlak na spotrebiteľov. Rastúce ceny ropy však vládu v júni prinútili zdvihnúť ceny o 18%.

Rusko by sa v roku 2009 malo stať švrtým najväčším automobilových trhom na svete s ročným objemom predaja 3,7 milióna kusov. V prvej polovici 2008 vzrástol predaj o 40%. Už v blízkej budúcnosti by Rusko, India, Čína a Brazília mali v automobilovom predaji predbehnúť americký trh.