Baktéria E.coli paralyzuje európsky trh so zeleninou

Z úmrtí zaznamenali 15 v Nemecku a najnovšie aj jedno vo Švédsku. Počet nakazených sa počíta na stovky. Nákaza sa však objavila už aj v USA, kde identifikovali tri osoby nakazené touto baktériou.

Väčšina infikovaných a mŕtvych sú ženy v strednom a staršom veku. Ich obličky poškodili toxíny po tom, čo sa u nich rozvinul Hermolyticko-uremický syndróm (HUS). Na začiatku stálo infikovanie baktériou E.coli (pozri pozadie).

Väčšina nakazených mimo Nemecka sú Nemci, ktorí cestovali do zahraničia. Druhým prípadom sú cudzinci, ktorí nedávno navštívili Nemecko. Väčšinu úmrtí zaznamenali v severnom Nemecku. Strach, že by sa nákaza mohla rozšíriť, vzrástol po tom, čo jedna staršia žena zomrela včera v západnom spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.

Švédsko hlási 30 prípadov nakazenia, pričom u trinástich sa vyvinul syndróm HUS. Včera tam umrela jedna žena, ktorá sa vrátila z Nemecka. Dánsko hlási 11 prípadov (päť s HUS), Veľká Británia tri (dva s HUS), Holandsko jeden prípad s HUS a Rakúsko dva prípady STEC (pozri pozadie).

Vedci hľadajú rýchle odpovede

Za pôvodný zdroj nákazy sa pôvodne považovali čerstvé uhorky z Almérie a Malagy. Vyšetrovanie však pokračuje a vedci nevylúčili iné zdroje nákazy ako napríklad kontaminácia počas prepravy. Očakáva sa, že zajtrajšie výsledky testov dajú jednoznačnejšie odpovede.

Zdroj z prostredia exekutívy EÚ povedal, že experti na potravinovú bezpečnosť komunikujú ohľadom situácie s referenčným laboratóriom EÚ v Ríme. Ich cieľom je urýchliť proces kultivácie baktérie, čo má uľahčiť identifikáciu jej šírenia.

Laboratórium finišuje novú metódu, pomocou ktorej je schopné vyvinúť živé kultúry za 48 hodín. Predtým to trvalo i týždeň.

Obchodné spory 

Španielski úradníci pozastavili minulý týždeň činnosť farmám v Almerii a Malage. Jedna podozrivú zásielku doviezli do Dánska, kde ju distribuovali do miestnych obchodov. Dánske úrady ich však už stihli stiahnuť z obchodov. Podozrivé sú aj dodávky, ktoré putovali z Nemecka do Rakúska, Francúzska, Luxemburska a Českej republiky.

Zdravotnícki úradníci v Nemecku varovali verejnosť pred konzumáciou uhoriek, paradajok a šalátov, pričom niektoré z týchto produktov boli stiahnuté z obchodov. Rakúsko zakázalo predaj uhoriek, paradajok a baklažánu, ktoré boli privezené z Nemecka. Rusko zase zakázalo dovoz niektorých druhov zeleniny z Nemecka a Španielska.

Spravodajská agentúra Interfax citovala šéfa ruského úradu pre ochranu spotrebiteľa Gennadija Oniščenka, ktorý varoval, že „ak sa situácia nezmení, zakážeme celkový dovoz zeleniny z Európy“.

Španielsky štátny tajomník pre európske záležitost iDiego Lopez Garrido vyhlásil: „nemôžete povedať, že táto choroba pochádza zo Španielska. Neexistuje dôkaz, ktorý by to potvrdzoval. Preto požadujeme vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí z tejto situácie obviňujú Španielsko“.

Europoslanci zo skupiny Nordickej zelenej ľavice včera žiadali, aby sa Komisia na najbližšom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu k šíreniu baktérie vyjadrila.

Pozície

„Komisia sleduje situáciu veľmi pozorne a aktivovala všetky siete, ktoré má na zvládnutie takéhoto druhu situácie. Je v neustálom kontakte s postihnutými krajinami,“ znie vyjadrenie Komisie.

„V momente ako nemeckí vedci objavili baktériu v uhorkách, informovali o tejto situácií španielske zdravotnícke úrady a tie okamžite prijali opatrenia na zvládnutie tejto situácie,“ vysvetľuje zdroj z Európskej komisie.

„V piatok išli do skleníku, o ktorom sa predpokladalo, že je zdrojom nákazy, zobrali vzorky a čakáme na výsledky týchto testov. Výsledky prichádzajú hodinu po hodine,“ dodala zdroj.

Zdroj ďalej povedal, že „normálna doba pre vytvorenie a analyzovanie živých kultúr je päť až sedem dní. Chce to teda viac času, než sa podarí vytvoriť kultúry. Medzičasom referenčné laboratórium v Ríme vyvinulo novú metódu, ktorá by mala daný proces skrátiť (na približne dva dni).“

Podľa Komisie sú ešte všetky možnosti otvorené: kontaminácia mohla nastať na farme alebo sa povrch uhoriek mohol nakaziť nejakým spôsobom počas prepravy. Komisia nemôže vylúčiť ani to, že aj niektoré ďalšie zeleniny môžu byť zdrojom tejto nákazy.

„S cieľom reagovať na situáciu čo najrýchlejšie, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) udržiava kontakt s Európskou komisiou, s referenčným laboratóriom EÚ pre VTEC, s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), rovnako ako so všetkými relevantnými členskými štátmi prostredníctvom siete poradného zboru (advisory forum network) a prijala vnútorné procedúry, keby bolo nutné poskytnúť promptné poradenstvo,“ povedal hovorca Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín.

„Komisia musí prezentovať stanovisko na budúcotýždňovej plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu o šírení tejto smrteľnej baktérie E.coli,“ uvádza vyjadrenie europoslancov za frakciu GUE/NGL.

Europoslanci z GUE/NGL tvrdia, že by „radi počuli ako Komisia rieši túto situáciu, zdroj nákazy kontaminácie a možnosti ďalšej kontaminácie, množstvo kontaminovaných produktov a ich polohu ako aj vysvetlenie, prečo bol RASFF aktivovaný s dvojtýždňovým oneskorením“.