Banánové riešenie rokovaní z Doha

Pozadie:

Európska únia zvýhodňuje dovoz banánov z bývalých európskych kolónií. Krajiny označované ACP (Afrika, Karibik, Pacifik) majú určenú ročnú kvótu 775 tisíc ton banánov, ktoré môžu vyviezť na európsky trh bez cla.

Na ostatné krajiny sa však vzťahuje dovozná tarifa 176 eur na tonu. Krajiny Latinskej Ameriky to dlhodobo označujú za diskrimináciu ich vývozcov a žiadajú WTO, aby zabezpečila nápravu.

Otázky:

Šéf WTO Pascal Lamy prišiel s návrhom, ktorý by mohol vyriešiť sťažnosti Latinskej Ameriky a zároveň odblokovať zamrznuté rokovania z Doha o liberalizácii svetového obchodu:

  • EÚ postupne zníži existujúce banánové clo až  na 116 eur za tonu v roku 2015
  • Banánový spor je tým uzavretý a obe strany sa zaviažu, že ho viac nebudú otvárať

Európsky komisár pre obchod Peter Mandelson návrh prijal, ale o konečnej podobe dohody rozhodnú predstavitelia členských štátov EÚ. Bude výsledkom rokovaní so štátmi ACP i Latinskej Ameriky. Téma je pre chudobné krajiny čierneho kontinentu a Pacifiku citlivá. Ako bývalé európske kolónie sa cítia byť oprávnené na zvýhodnený prístup.

Spor s EÚ o diskriminačný colný režim už vyhrali Spojené štáty americké. Aj keď priamo do Európy banány nevyvážajú, najväčší producenti z Latinskej Ameriky majú sídlo v USA – Chiquita, Del Monte a Dole. Svetová obchodná organizácia rozhodla, že EÚ ich svojim clom diskriminuje. Únia sa chce odvolať.

Pozície:

Peter Mandelson, komisár pre obchod: “Riešenie tohto vlečúceho problému musí byť súčasťou finálnej dohody z Doha. Musíme vyvážiť potreby oboch skupín rozvojových krajín a zároveň zobrať do úvahy záujmy európskych producentov banánov. Návrhy Pascala Lamyho nám dal dobrý základ, aby sme to mohli urobiť.”