Banková rezolúcia závisí od kompromisov

Problémová španielska banka BANKIA, Zdroj: TASR/AP Photo/Paul White

Mechanizmus riešenia bánk v kríze počíta aj s vytvorením fondu pre uzavretie bánk. Ide o druhý pilier bankovej únie, ktorej snahou je posilniť dôveru v odvetví a obnoviť normálny úverový rok v ekonomike.

Kľúčovou otázkou je právomoc rozhodnúť o záchrane alebo zavretí problémovej finančnej inštitúcie. Zásadné výhrady k riešeniu malo Nemecko, najmä vo vzťahu k malým lokálnym bankám.

„Môžeme diskutovať o rozsahu a určovaní bánk, na ktoré sa bude vzťahovať. Možno by bol priestor pre diferenciáciu v tom, ako sa pravidlá budú uplatňovať,“ uviedol Barnier v rozhovore pre Reuters.

Zopakoval by sa tak scenár ako pri prvom pilieri, jednotnom mechanizme dohľadu, v rámci ktorého bude ECB priamo dohliadať na zhruba 130 bánk s aktívami nad 30 miliárd eur, alebo predstavujúce pätinu hospodárskeho výkonu domácej krajiny. V prípade, že to v súčinnosti s národnými orgánmi dohľadu uzná za vhodné, môže však priamo dohliadať aj na ktorúkoľvek zo 6 tisíc bánk v eurozóne.

Barnier neuviedol odhad počtu bánk, na ktoré by sa vzťahoval jednotný mechanizmus riešenia bánk v kríze, naznačil však, že prístup by mohol byť podobný ako pri dohľade, keďže riziko pre celý systém predstavujú aj malé banky.

„Hľadáme kompromisy a som otvorený určitej diferenciácii. Ako som už povedal, nie vždy len veľké banky spôsobujú problémy,“ zdôraznil.

Ďalšie kroky

Druhý pilier bankovej únie by mal byť implementovaný od roku 2015. Najprv banky musia absolvovať záťažové testy. V synergii s dohľadom zo strany ECB by rezolučný orgán mohol požadovať buď rekapitalizáciu, alebo likvidáciu problémových bánk.

Kompromis, ktorý načrtol Barnier by však odstránil len jednu prekážku pri nastavovaní mechanizmu. Stále je otvorená otázka, kto by mal výkonnú právomoc rozhodovať o osude problémových bánk.

Európska komisia v snahe vyhnúť sa zdĺhavému a riskantnému procesu zmeny zmlúv v prípade vytvorenia novej európskej inštitúcie, navrhla, že by finálne rozhodnutie mohlo byť v jej právomoci.

Tento návrh sa nestretol s pochopením v Berlíne. Barnier však trvá na tom, že žiadny iný funkčný systém v súčasnosti nie je možný. „Na spustenie procesu potrebujeme európsku inštitúciu. Ak má niekto lepší nápad ako Európsku komisiu, som pripravený ho prijať,“ vysvetlil.

Zdroje do rezolučného fondu by mali pochádzať z poplatkov od samotných bánk. Diskusia sa teraz zameriava aj na to, ako zabezpečiť dostatočné zdroje aj pre obdobie, kým sa fond naplní.

(EurActiv/Reuters)