Banky budú pri poskytovaní hypoték naďalej konzervatívne

Zdroj: Flicr

Od 1. januára budúceho roka začnú platiť legislatívne úpravy zákona o bankách, ktoré by v oblasti hypoték a všeobecných úverov mali zvýšiť transparentnosť v komunikácii úrokových sadzieb, znížiť náklady na splácanie hypoték či zabrániť zavádzaniu v reklamách o bankových produktov.

Banky budú po novom povinné informovať klienta v úverovej zmluve k hypotéke o úrokovej sadzbe s uvedením základnej sadzby a zároveň hrubej marže banky, z ktorých sa odvíja finálna úrokový sadzba. Takže nielen výslednú sadzbu ako tomu bolo doteraz.

Ako upozornila produktová manažérka pre hypotekárne úvery VÚB banky Milada Šebestyénová zákon však nedefinuje z čoho sa tieto dve položky majú skladať a preto je ich nastavenie na každej banke. Zároveň si myslí, že ľudí aj tak bude v konečnom dôsledku zaujímať výsledná sadzba.

Klienti zároveň budú musieť byť informovaní najneskôr dva mesiace pred uplynutím fixácie o zmene úrokovej sadzby a výške úrokovej sadzby na ďalšie fixné obdobie, aby tak mali dosť času na prípadné predčasné splatenie úveru pri uplynutí fixácie. Okrem toho banky, budú musieť umožniť pri uplynutí fixácie bez poplatku predčasne úver splatiť.

O hypotéky bol tento rok záujem

Podľa údajov VÚB banky sa hypotéka v roku 2011 darilo, pričom najväčší záujem bol v období od apríla do júna. Najväčší záujem banka zaznamenala v Bratislave a okolí s priemernou výškou 76 tisíc eur, najnižší v Prešovskom a Banskobystrickom kraji.

Zo štatistického hľadiska pri získavaní hypoték vedú muži, ktorí ich získavajú 65 %. Podľa banky však záujem žien postupne stúpa.

Na hypotekárny trh bude v najbližších mesiacoch výrazne vplývať najmä dlhová kríza v eurozóne. Angelika Farkašová, vedúca oddelenia úverov VÚB banky preto očakáva, že nebudú rásť, ale ostanú na nezmenenej úrovni. Zdôraznila však, že treba očakávať, konzervatívny prístup najmä v prípade 100-percentných hypoték.