Banky si budú musieť vytvárať väčšie rezervy

Európska komisia by mala na základe plánu, ktorý včera schválila Rada Ecofin, do októbra vypracovať legislatívu o sprísnení pravidiel v oblasti bankového kapitálu. Tá banky zaviaže k tomu, aby si v čase prosperity vytvárali väčšie kapitálové rezervy. Mali by potom dokázať lepšie reagovať, keď nastúpi recesia.

Takto by sa mohlo predísť tomu, aby sa finančné inštitúcie púšťali do rizikových operácií v časoch ekonomického boomu a v ťažkých časoch potom mali problémy pri poskytovaní pôžičiek. Vďaka schéme by Únia mohla byť lepšie pripravená na finančné krízy v budúcnosti.

„V dobrých časoch chceme v bankách vidieť väčšie zásoby. Je dôležité, aby sme spružnili bankový systém, aby sa uvoľnil úverový tok. Potrebujeme silnejšiu a efektívnejšiu reguláciu,“ povedal švédsky minister financií Anders Borg.

Stanovisko Rady posilnil aj návrh pravidiel o bankových rezervách, ktorý zverejnil Výbor európskych bankových dohľadov (CEBS). Banky by podľa neho mali mať v prípade otrasov na finančných trhoch v zálohe hotovosť postačujúcu aspoň na jeden mesiac.

Výbor okrem toho zverejnil aj typy aktív, ktoré by banky mohli považovať za rezervnú likviditu. Buď to musí byť priamo hotovosť, alebo aktíva, ktoré bude možné v krátkom čase a v predvídateľnej hodnote na hotovosť zmeniť. CEBS sa vyhol stanoveniu objemu rezerv s odôvodnením, že sa odlišuje od banky k banke.

Krajiny však nepodporili návrh Nemecka na zmiernenie pravidiel o kapitálovej primeranosti známych ako Bazilej II. Podľa švédskeho ministra financií s tým nesúhlasilo viacero štátov. Komisia sa problematikou bude ešte zaoberať. Nemecký minister financií Peer Steinbrück vyhlásil, že Berlín bude vo svojom úsilí pokračovať.  

(EurActiv / Reuters)