Banky si chcú založiť vlastný záchranný fond

Zdroj: http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/5146607/stress-main_Full.jpg

Európska komisia v máji navrhla, aby si banky vytvorili preventívne fondy financované z ich pasív, respektíve ziskov. Podľa komisára zodpovedného za oblasť finančných služieb Michela Barniera, cieľom je vybudovať systém, ktorý by zaistil, že finančný sektor zaplatí náklady za bankové krízy v budúcnosti. Tento návrh však nepodporili viaceré členské štáty, ktoré sa obávajú, že by mohol zaťažiť bankový sektor a zvýhodniť pozíciu medzinárodnej konkurencie. Okrem toho aj na nedávnom summite skupiny krajín G20 v Toronte vznikla silná opozícia proti vytvoreniu takéhoto fondu na globálnej úrovni.

Profumov plán je alternatívou k návrhu Komisie. Svoju myšlienku zverejnil na stránkach britského denníka Fincial Times. Samotný Profumo stojí na čele talianskej finančnej skupiny UniCredit a zároveň je aj prezidentom vplyvnej Európskej bankovej federácie, ktorá zastrešuje popredné banky v EÚ.

V rámci jeho plánu dvadsať najväčších cezhranične aktívnych európskych bánk dobrovoľne vytvorí fond vo výške 20 miliárd eur, aby si vzájomne pomohli v prípade potreby a tak by nemuseli žiadať o pomoc vlády. Jeho ponuka predstavuje prekvapivý kompromis, ktorý sa Bruselu nepodarilo dosiahnuť. Nemecké banky však na jeho iniciatívu reagovali veľmi vlažne.

Ostražito reagoval aj komisár Barnier, ktorý tvrdí, že fond by nemal byť exkluzívny. Podľa jeho hovorkyne Chantal Hughesovej by Komisia chcela, aby sa zapojili všetky banky a bude ďalej apelovať na členské štáty. Barnier však návrh uvítal. „Je povzbudivé, že Profumo považuje fond za užitočný a najmä, keď si niektorí ministri myslia, že ide o zbytočnosť,“ uviedol komisár.