Banky súhlasia s centrálnym clearingom kreditných swapov

Na základe tlaku zo strany Parlamentu a Komisie hlavné firmy aktívne na trhu so swapmi kreditného zlyhania sa rozhodli akceptovať návrh na využitie centrálneho clearingu. Svoj záväzok potvrdili spoločným listom, ktorý zaslali komisárovi Charliemu McCreevymu, zodpovednému za vnútorný trh. Pod iniciatívu sa podpísali banky a skupiny patriace do Medzinárodnej asociácie pre swapy a deriváty – Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley a UBS. Tento krok podporila Európska banková asociácia (EBF), ktorá na trhu s derivátmi zastupuje obe strany – kupujúcich aj predávajúcich.

Swapy kreditného zlyhania sa doteraz medzi obchodníkmi vymieňali priamo a bez akéhokoľvek garantujúceho prostredníka. Riziko insolventnosti alebo že jedna strana nebude rešpektovať dohodu bola preto vysoká a vplyvom finančnej krízy sa ešte viac zvýšila.

Vytvorením centrálneho clearingového domu sa riziko zníži, pretože sprostredkovateľ sa zaviaže k monitorovaniu účastníkov a predíde možným nedostatkom aj vďaka poplatkom, ktoré obchodníci budú musieť zaplatiť vopred.

McCreevy uvítal záväzok zo strany sektora. Po zlyhaní rokovaní o samoregulácii, komisár prikročil k legislatívnym krokom v snahe vytvoriť Európsky centrálny clearing. Prvý krok v tomto smere už urobil Parlament, ktorý chce, aby sa toto opatrenie stalo súčasťou Smernice o kapitálových požiadavkách. O zmene by mali hlasovať v apríli.

Kde bude clearingový dom?

Iniciatíva súkromného sektora sa však nezaobíde bez možných problémov. Zatiaľ nie je jasné, ktoré swapy kreditného zlyhania budú predmetom centrálneho clearingu. Vo svojom liste McCreevymi banky hovoria len o vhodných kontraktoch. Kritérium „vhodnosti“ však nekonkretizujú.

Ďalším problémom je nejednotný názor členských štátov na mieru a umiestnenie clearingového orgánu. Francúzsko chce, aby sídlil v Paríži. Francúzska ministerka hospodárstva Christine Lagardová otvorene podporila myšlienku spoločného orgánu pre eurozónu. To by však vylúčilo britský trh, ktorý je najvyvinutejší v Európe. Aj Veľká Británia chce „vyčistiť trhy“. Znamená to teda, že nie je vylúčené, že podobných orgánov vznikne viacero. „Chceli by sme využívať centrálny clearing, avšak je na rozhodnutí sektora, koho to bude úloha,“ povedal McCreevyho hovorca Oliver Drewes.