Barnier navrhol reguláciu centrálnych depozitárov cenných papierov

Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew

Centrálne depozitáre cenných papierov prežili finančnú krízu viac-menej bez ujmy a žiadny z 30 nebolo potrebné podporiť. Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier však chce tento fragmentovaný systém zefektívniť a dôkladnejšie regulovať. V stredu (7. marca) predstavil spoločný regulačný rámec pri zúčtovaní cenných papierov.

„Čísla hovoria samy za seba: prostredníctvom centrálnych depozitárov cenných papierov sa v Európskej únii v minulých dvoch rokoch zúčtovali transakcie v hodnote viac než jednej biliardy eur. Dnešným návrhom sa po dohode s našimi medzinárodnými partnermi zavedú pre zúčtovanie cenných papierov spoločné štandardy v celej Únii a zriadia sa centrálne depozitáre cenných papierov s cieľom zaistiť skutočný jednotný trh pre služby poskytované vnútroštátnymi centrálnymi depozitármi cenných papierov,“ vysvetlil svoje zámery francúzsky komisár.

Skôr ako došlo k elektronizácii obchodovania s akciami a dlhopismi, investori boli závislí od papierového certifikátu, ktorý dokazoval ich vlastníctvo. V súčasnosti sa na to využíva elektronický tag. Počas obchodovania, predávajúci dá depozitáru pokyn, aby priznal vlastníctvo cenného papiera a k výmene mena v zázname dôjde hneď ako prebehne platba.

Emitenti a investori budú podľa návrhu povinní viesť elektronické záznamy pre všetky cenné papiere. Zároveň zosúladí lehotu na zúčtovanie na dva dni po dni, keď došlo k obchodu.

Nové pravidlá sa zameriavajú aj na posilnenie hospodárskej súťaže v sektore. Schválené centrálne depozitáre cenných papierov dostanú „pas“, aby mohli poskytovať svoje služby aj v ostatných členských štátoch.

Návrhom sa teraz budú zaoberať Európsky parlament a Rada EÚ. Nariadenie patrí do série európskeho regulačného rámca pre trhy s cennými papiermi. Obchodovanie podlieha smernici o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) a pre klíring sa chystajú ustanovenia EMIR.

(EurActiv/Reuters)