Barnier pripravuje rýchly plán pre bankovú úniu

Problémová španielska banka BANKIA, Zdroj: TASR/AP Photo/Paul White

Komisár Barnier pracuje na návrhu bankovej únie, ktorý na prediskutovanie predloží v septembri. Plán by potom členské štáty mali implementovať do konca roka. Pripustil však, že zrejme sa nebude týkať všetkých krajín.

„Cítime potrebu, aby sa zapojilo všetkých 27 krajín, hoci budú také, ktoré budú žiadať výnimku, pretože si okamžite neželajú byť v bankovej únii,“ vysvetlil z hľadiska geografického rozsahu bankovej únie.

Ďalšou kľúčovou otázkou je veľkosť bánk, ktoré budú podliehať európskemu systému dohľadu. Buď pôjde len o systémovo dôležité banky, o všetky hlavné banky, alebo o úplne všetky európske bankové domy.

Systémovo dôležitých bánk je v Európe pätnásť, pričom medzi ne nepatria napríklad problémová belgická Dexia či španielska Bankia. „Tieto banky majú problém, takže chceme pristupovať tak, aby sme zaistili, že banky budú kryté podobným spôsobom ako v rámci regulácie Bazilej III,“ vysvetlil.

Bazilejským pravidlám podliehať rozsiahly počet bánk, vrátane niektorých z najmenších v Európe. Napríklad nové požiadavky o kapitálovej primeranosti majú dosah na 8400 európskych bánk. Stále však nie je jasné, či nemecké alebo španielske regionálne banky budú podliehať novému režimu dohľadu.

Barnier sa dotkol aj politického vplyvu, ktorý bude mať silný orgán dohľadu a uviedol, že Európsku centrálnu banku (ECB) treba zakomponovať do demokratického rámca. Úloha Európskeho úradu pre bankovníctvo (EBA) tiež bude silná. Podľa Barniera bude nevyhnutné vytvoriť silné štrukturálne prepojenie medzi EBA a ECB.

Ďalšie kroky:

  • September 2012 – Návrh európskej bankovej únie.
  • Koniec roka 2012 – Implementovanie prvkov bankovej únie.