Barroso preberá kontrolu nad „Lepšou reguláciou“

Pozadie:

Zjednodušenie a rozvoj európskeho regulačného prostredia je jednou z priorít Barrosovej prvej Komisie a je kľúčovou súčasťou Lisabonskej stratégie a Small Business Actu (Zákona o malých a stredných podnikoch).

Európska exekutíva pracuje na znížení nákladov pre malé a stredné podniky najmä redukovaním administratívnych prekážok. Cieľom je obmedziť byrokraciu o 25 % do roku 2012.

Okrem škrtov v rámci existujúcej regulácie, analyzujú aj novú legislatívu, aby sa uistili, že pre podniky neznamená ďalšiu záťaž. V roku 2007 Komisia vytvorila Skupinu nezávislých zainteresovaných strán na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže – HGL – na jej čele je Edmund Stoiber. Úlohou HGL je poukazovať na špecifické oblasti, kde sa môžu znižovať administratívne požiadavky.

Otázky:

Zodpovednosť za implementáciu iniciatívy „Lepšia regulácia“ nesie komisár pre oblasť podnikania, no predseda Barroso sa vyhlásil, že preberie kontrolu do vlastných rúk.

„Rozhodol som sa, že v novej Komisii budú služby lepšej regulácie, hlavne tie s cieľom znížiť administratívne prekážky, spadať priamo pod moje kompetencie, vrátane odhadov ich dôsledkov, respektíve dodatočného vyhodnocovania. Uistím sa, či sú všetky naše nové iniciatívy inšpirované princípmi modernejšej regulácie,“ reagoval na správu skupiny HLG, ktorú predložila Komisii. Podľa nej sa treba zamerať najmä na oblasť verejného obstarávania, podnikových účtov a finančných služieb.

Barroso tvrdí, že doterajšie návrhy môžu podnikom ušetriť 40 miliárd ročne a ďalších 30 miliárd pokiaľ sa zavedú ďalšie reformy. Urguje Európsky parlament a členské štáty, aby rýchlo aplikovali dané opatrenia, a tak podporili spoločnosti, najmä malé a stredné podniky (MSP), ktoré plytvajú prostriedkami na spĺňanie regulačných požiadaviek. „Očakávam od nich, že prejavia rovnakú snahu ako Komisia,“ dodal.

Podľa správy HLG je redukovanie a prevencia administratívnej záťaže trvalým záväzkom a európske inštitúcie by sa mali zamerať na svoje organizačné nastavenie, aby sa uistili, že neprepásli príležitosť.

  • Ďalšie kroky:

Koniec októbra: Európska komisia by mala prezentovať svoju revíziu lepšej regulácie.