Belgičania budú trvať na uplatňovaní sociálnej klauzuly Lisabonskej zmluvy

zdroj: TASR

Belgická ministerka pre zamestnanosť Joëlle Milquetová po piatkovom stretnutí so svojimi kolegami zo zvyšných členských štátoch vyhlásila, že jej krajina, ktorá v súčasnosti stojí na čele EÚ, bude presadzovať zabezpečenie adekvátnej sociálnej ochrany v kľúčových európskych politikách, o ktorých sa bude diskutovať najbližších šesť mesiacov.

Základom by mala byť sociálna klauzula Lisabonskej zmluvy a ciele stratégie Európa 2020, ktoré majú propagovať sociálnu inklúziu a boj proti chudobe. Milquetová zdôraznila viacero iniciatív so silnými sociálnymi záväzkami – Mladí v pohybe a Nové zručnosti pre nové pracovné miesta.

Komisár pre sociálne záležitosti László Andor ministrom povedal, že Belgicko má výnimočnú príležitosť posilniť sociálnu dimenziu európskeho rozhodovania, čím by sociálne otázky dostali prominentnejšiu pozíciu v kritických hospodárskych časoch. Priznal, že to Belgičania nebudú mať ľahké, najmä pre úsporné opatrenia plošne prijímané členskými štátmi. Ich súčasťou sú aj škrty v sociálnej oblasti.

Podľa predstaviteľov sociálnych mimovládnych organizácií však Belgicko veľmi skoro čaká tvrdá skúška. Členské štáty sa síce dohodli na cieli v oblasti obmedzovania chudoby, no predsedníctvo má teraz preskúmať, ako ho dosiahnuť v praxi.

Conny Reuter z organizácie Sociálna platforma tvrdí, že ak sú belgické predsedníctvo a Európska komisia úprimní pokiaľ ide o sociálne otázky, mali by zvýšiť tlak na členské štáty, aby prijali zodpovedajúce systémy merania chudoby.

Kritizoval možnosť, že by si členské krajiny mali vyberať jeden z troch indikátorov, pretože tak by sa nezachytil reálny stav. Napriek tomu stanovisko Belgicka uvítal a tvrdí, že ide o oveľa ráznejší postoj ako v prípade minulých predsedníctiev.