Belgicko má najvyššie náklady na nezamestnaných

Významným hospodárskym problémom, ktorému čelí Európska únia, je nezamestnanosť. V niektorých krajinách presahuje 20 %. Európska komisia odporučila, aby sa štáty v snahe zvrátiť tento stav zamerali na poskytovanie služieb jednotlivcom a domácnostiam.

Ide o starostlivosť o deti, dlhodobú opateru starých a nevládnych, upratovanie a údržbu domácností. Verejné intervencie v tejto oblasti implementované niektorými členskými štátmi sú však považované za príliš drahé.

Európska federácia pre služby jednotlivcom  (EFSI) vo svojej správe „Prečo investovať do zamestnanosti“ vypočítala náklady na jedného nezamestnaného v šiestich členských štátoch EÚ.

Belgicko ročne na jedného nezamestnaného vynakladá priemerne 33 443 eur, Francúzsko 28 737 eur, Nemecko 25 550 eur, Španielsko 19 991 eur, Švédsko 26 905 eur a Británia 18 008 eur.

Neakceptovateľná výška

Federácia, ktorá zastupuje národné organizácie a firmy zaoberajúce sa službami jednotlivcom a domácnostiam zdôrazňuje, že schémy podporujúce tento sektor by mohli vytvoriť 5 miliónov pracovných miest bez vysokých nákladov pre verejné financie.

„Verejné opatrenia podporujúce služby jednotlivcom a domácnostiam bez pochýb prispejú k tomu, že pracujúci na čierno vystúpia z tieňa do formálnej ekonomiky,“ uviedla riaditeľka EFSI Aurélie Deckerová.

„Je čas, aby si vlády uvedomili, že náklady na nezamestnanosť sú vyššie ako potenciálna strata príjmov vyvolaná schémami podpory tvorby pracovných miest v sektore,“ dodala.

Komisár zodpovedný za oblasť zamestnanosti László Andor uviedol, že meranie reálnych nákladov na nezamestnanosť je kľúčovým elementom pri koncipovaní odpovedí na recesiu.

„Náklady na nezamestnanosť sú naprieč Európou neakceptovateľne vysoké a to si žiada rýchle kroky na strane politikov aj zainteresovaných strán,“ vysvetlil.