Bitka o budúcnosť telekomunikácií

Zdroj: Xeni Jardin, www.creativecommons.org

Krátka správa

Zajtra (29. novembra 2007) sa v Bruseli stretnú ministri telekomunikácií a témou podstatnej časti doobedňajšej diskusie bude návrh komisárky Viviane Reding na reformu Regulačného rámca pre elektronické komunikácie. Hoci je väčšia časť navrhovaného balíka – dve smernice, nariadenie, odporúčanie a oznámenie – relatívne nekontroverzná, niekoľko bodov vyvolá ostrú debatu.

Ministri budú namietať najmä proti snahe Komisie vytvoriť európsky regulačný úrad pre telekomunikačný sektor, ktorý bude mať právo vetovať rozhodnutia národných regulátorov (NRA). Novou agentúrou chce Reding znížiť vplyv firiem a národných vlád na NRA, ktoré by mali konať nezávisle: „Dnes tu máme mozaiku čiastkových záujmov.“

V niektorých krajinách už vytvorili telekomunikačné spoločnosti s vládami a regulačnými úradmi koalíciu proti reformám. Podľa Bernda Pfaffenbacha, nemeckého štátneho tajomníka pre telekomunikácie, ide plán „proti princípu subsidiarity a deregulácie“. Európsky regulačný úrad by bol podľa neho „nezvratným procesom, neboli by sme ho schopní zrušiť“. Pfaffenbach tiež povedal, že nemecký postoj zdieľa aj Británia, Francúzsko a Španielsko, zatiaľ čo žiadna krajina otvorene vytvorenie úradu nepodporila.

Súhlas členských krajín získa skôr snaha Komisie o posilnenie regulátorov tak, aby mohli rozdeliť telekomunikačné spoločnosti – známe tiež ako „funkčná separácia“. Veľkí operátori stále vlastnia väčšinu telekomunikačnej infraštruktúry v EÚ a investujú do nej. Na druhej strane sú tu nové firmy, ktoré sa snažia na trhu uchytiť a oslabiť tradičnejších konkurentov.

Súčasné veľké telekomunikačné firmy tvrdia, že takýto nástroj zvýši tlak na regulátorov, aby ho aj skutočne použili, čo bude viesť k veľkým zmenám v sektore a negatívnym dopadom na investície do ďalšej generácie sietí (Next-Generation Networks – NGN). Na druhej strane, členské krajiny považujú funkčnú separáciu za vítané posilnenie právomocí regulátorov. Použila ju už napríklad Británia, ktorá nariadila rozdelenie British Telecom. K podobnému kroku má blízko aj Poľsko a Taliansko.

Reding tvrdí, že na odpor členských krajín je pripravená. „Som pripravená na akýkoľvek boj, ktorého výsledok bude dobrý pre európskych občanov špecificky, a všeobecne pre európsky trh. Nezaujíma ma kto stojí v ceste.“

Rokovania rady o telekomunikačnom balíku bude možné sledovať online na stránke Rady.