Brusel chce obmedziť privilégiá manažérov

Pozadie:

Brusel v roku 2004 prijal niekoľko odporúčaní, aby sa zvýšila transparentnosť vyplácania odmien.  Väčšina členských štátov ich však neimplementovala. Vplyvom svetovej finančnej a hospodárskej krízy sa EÚ opäť začala zaoberať touto otázkou, pretože manažment z krachujúcich inštitúcií odchádzal s obrovským odmenami.

Otázky:

Európska exekutíva sa opäť pokúša adresovať nezrovnalosti vo vyplácaní odmien v akciových spoločnostiach. Druhé odporúčanie sa zameria na odmeňovanie vo finančnom sektore.

Prvé odporúčanie sa zameriava na vyplácanie odstupného pre riaditeľov a manažérov, ktorí odchádzajú z krachujúcich spoločností. V tomto prípade chce Komisia chce neskôr predložiť aj legislatívny návrh.

Brusel sa zároveň snaží propagovať manažérsku kultúru, ktorá by sa mala snažiť o dlhodoboudržateľnú stabilitu firiem a nie rýchlu a riskantnú snahu o krátkodobé pozitívne výsledky.

Aby dosiahli tento cieľ, Brusel chce navrhnúť  tzv. rozhodné obdobie (vesting period) dlhé tri roky, čím chce zvýšiť záväzky manažmentu voči firme. Od riaditeľov sa bude žiadať aj to, aby mali v rukách aj značné množstvo podielov spoločnosti.

Kritikom opatrení nevyhovuje najmä fakt, že ide o odporúčania, ktoré členské štáty zvyknú tradične ignorovať. Najmä tie, ktoré sa týkajú odmeňovania manažmentu.

Prísnejšie voči bankárom

Bankový sektor čakajú prísnejšie pravidlá a obmedzenia pri odmeňovaní a vyplácaní prémií. Dnešné odporúčanie by mal nasledovať legislatívny návrh, ktorý by podľa hovorcu komisára pre vnútorný trh Charlieho McCreevyzho, mali predložiť v júni.

Hlavným bodom novej legislatívy je prudentná kontrola, ktorej sa bude musieť podrobiť politika odmeňovania. Znamená to, že finančné inštitúcie budú musieť zálohovať finančné prostriedky, ak chcú odmeňovať svoj manažment.

„Komisia chce odmeňovanie finančného sektora zaradiť aj do Smernice o kapitálových požiadavkách,“ tvrdí McCreevyho hovorca Oliver Drewes. O legislatíve bude Parlament hlasovať na poslednom zasadaní. Členské štáty však zatiaľ nedospeli ku konsenzu.