Brusel chce pomôcť Madoffovým obetiam

Pozadie:

V decembri americké úrady zatkli Bernarda Madoffa, bývalú hviezdu burzy na Wall Street po tom, čo ho usvedčili z niekoľkomiliardového podvodu. Finančník niekoľko rokov lákal investorov do tzv. Ponziho schémy. Škandál prepukol po kolapse na finančných trhoch a následnej krízy, vplyvom ktorej sa jeho pyramídová hra zrútila a už nedokázal pokryť obrovské straty.

Americký podvod zasiahol aj Európu, pričom mnohé banky priznali napojenie na Madoffove fondy, dokonca aj najpopulárnejšie retailové investičné fondy tzv. UCITS (spoločností kolektívneho investovania do prenosných akcií).

Madoffov škandál okrem toho vyvolal v Európe nezhody. Francúzska ministerka hospodárstva Christine Lagardová sa v liste sťažovala komisárovi pre vnútorný trh Charliemu McCreevymu na rôznu úroveň aplikovania pravidiel o investovaní cez UCITS v jednotlivých členských štátoch.

Lagardová poukazuje najmä na „odlišnú interpretáciu roly a miery zodpovednosti správcov fondov“. Podľa ministerky francúzski sporitelia stratili svoje investície v Luxembursku, pretože luxemburskí správcovia majú výhodu menej prísnej legislatívy podľa ktorej musia vrátiť len časť financií z fondu. Vo Francúzsku by museli vyplatiť plnú sumu.   

Otázky:

Komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy vo svojom včerajšom stanovisku vyhlásil, že Komisia chce ujasniť a posilniť zabezpečenie investovania cez fondy UCITS, hlavne v oblasti rizika pre depozitárov.

Výbor európskych regulátorov cenných papierov (CESR) pre EurActiv potvrdil, že členovia CESR sa počas interných diskusií zhodli, že Európa je nejednotná v aplikovaní pravidiel na ochranu investorov v rámci UCITS. Rovnaký názor včera vyjadrila aj Komisia. Uznali teda opodstatnenosť sťažnosti francúzskej ministerky hospodárstva Christine Lagardovej.

Podľa Komisie by „depozitári mali byť založení na základe kreditných inštitúcií, autorizovaných a kontrolovaných EÚ,“ podobne ako to nedávno navrhli pri investovaní prostredníctvom hedgeových fondov. Takto by sa mohla zvýšiť ochrana investorov.

Celý revízny proces súčasných pravidiel by mal začať do konca júna 2009 vrátane konzultácie so všetkými relevantnými účastníkmi na trhu. Komisia už niekoľkokrát zdôraznila, že prísnejšie predpisy pre depozitárov nezahrnie do súčasného generálneho zhodnotenia platnej smernice regulujúcej UCITS, ktoré predstavila v júli 2008. V polovici januára 2009 mu dali zelenú aj europoslanci (EurActiv 15/01/09).