Brusel chce ťažiť v chránených oblastiach

„Toto je začiatok stratégie prírodných zdrojov“, povedal komisár pre podnikanie Gunter Verheugen novinárom na prezentácii novej „integrovanej stratégie“ pre nerastné suroviny. Iniciatíva je aj reakciou na rastúce obavy z globálneho nedostatku niektorých potrebných nerastov.

Európsky priemysel, najmä telekomunikácie, letectvo ale aj iné hi-tech sektory, čelí stále ostrejšej konkurencii z iných ekonomík, predovšetkým Číny a Indie. Tie dovážajú v stále väčších množstvách z Afriky a Latinskej Ameriky minerály a kovy ako kobalt, meď, zinok, zlato či diamanty.

Komisia chce európskemu priemyslu pomôcť tým, že sa „vyjasnia“ pravidlá prístupu k nerastným zdrojom v oblastiach, ktoré spadajú pod európsku sieť ochrany prírody Natura 2000.

EÚ tiež žiada viac „zdrojovej diplomacie“ – rozhovorov s medzinárodnými partnermi, ktoré by zabezpečili dohody o dodávkach potrebných nerastov. Stratégia tiež odporúča vyššiu mieru recyklácie a zastavenie nelegálneho vývozu zberového šrotu. Dokument však neobsahuje žiadne konkrétne legislatívne opatrenia.

Legislatívne návrhy sa podľa Verheugena môžu objaviť koncom roku 2010.

Bruselské environmentálne MVO sa zatiaľ zdržali kritiky. Andreas Baumueller, koordinátor pre otázky biodiverzity vo WWF, pre EurActiv povedal, že akékoľvek zmeny pravidiel prístupu do oblastí chránených sieťou Natura 2000 musia byť zhodnotené na základe usmernení obsiahnutých v Smernici o habitatoch.

Verheugen počas prezentácie zdôraznil, že intenzívnejšia ťažobná činnosť v chránených oblastiach musí prebiehať „udržateľným“ spôsobom. Presné kritériá „udržateľnosti“ však ešte len budú definované.