Brusel plánuje zmrazovať účty neplatičom

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/bitzcelt/3058009462/

Podľa odhadov Európske komisie 63 % cezhraničných pohľadávok sa nepodarí vymôcť pre byrokratické prekážky a právnu neistotu. Podľa interného dokumentu exekutívy sú takto podnikatelia nútení ročne odpísať 55 miliárd eur.

V každom členskom štáte platí iný systém vymáhania dlhov a to výrazne komplikuje situáciu podnikov, ktorým dlží zahraničná firma, pretože obe sa riadia podľa iných procedúr. „Chcem, aby vymáhanie dlhov zo zahraničia bolo rovnako jednoduché ako vymáhanie dlhov doma. Dôvera je menou nášho jednotného trhu,“ povedala pre EurActiv komisárka Redingová.

Európsky príkaz, ktorý by umožnil zmrazenie bankových kont zahraničných dlžníkov, môže byť jedným z východísk ako to dosiahnuť. Všetci veritelia by mali jasne dané pravidlá a nemuseli by riešiť komplikácie spojené s rôznymi národnými právnymi systémami.

Jednotný trh

Európska komisia očakáva, že zavedením európskeho príkazu by sa firmy prestali báť podnikať s partnermi z iných členských štátov. Podľa prieskumu z leta 2010, 70 % odpovedajúcich firiem označilo problémy s vymáhaním dlhov za prekážku, ktorá im bráni zapojiť sa do cezhraničných aktivít.

Pokiaľ by bolo možné účty dlžníkov zmraziť, firmy by sa prestali obávať a vnútorný trh by sa posilnil. „Predpokladám, že Komisia konkrétny návrh v tejto oblasti zverejní v prvej polovici roku 2011,“ vyhlásil šéf komisárkinho kabinetu Martin Selmayr. Návrh patrí tiež medzi hlavné priority stanovené na tento rok.

Redingová však zrejme navrhne len čiastočné zmrazenie bankových účtov. „Limitovanie obmedzených financií na maximálnu čiastku bola najčastejšou odpoveďou“, píše v pracovnom dokumente Európska komisia.

Banky sa obávajú

Hlavným kritikom návrhu sú banky, pretože sa obávajú nákladov spojených so sledovaním a blokovaním účtov klienta, na ktoré by sa európsky príkaz vzťahoval.

Komisia preto navrhuje, aby náklady spojené s príkazom k zadržaniu prostriedkov na účte niesol samotný dlžník. Maximálnu čiastku, ktorú by bolo možné zmraziť, by podľa exekutívy tvorila dlžná časť vrátane úrokov a právnych poplatkov.

Redingovej plán je súčasťou širšej stratégie Komisie na podporu malých a stredných podnikov na jednotnom vnútornom trhu EÚ. Exekutíva by zajtra mala zverejniť svoju správu k implementácii Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act), ktorý tvorí právny rámec celej palety iniciatív zameraných na rozvoj  a pomoc drobným firmám. Jednou z nich je aj zamedzenie oneskorených platieb.