Brusel pripravuje celoeurópske štandardy pre služby

Zdroj:Flickr

Novú regulácia by mal zajtra (1. júna) predstaviť komisár pre priemysel Antonio Tajani. Ako sa uvádza v legislatívnom návrhu je dizajnový tak, aby Komisia mohla vydávať mandáty vyžadujúce rozvoj európskych štandardov pre služby. Nové pravidlá by mali do platnosti vstúpiť v roku 2013.

Iniciatíva je súčasťou snahy exekutívy o oživenie Aktu o jednotnom trhu. Cieľom je, aby členské štáty naplno využili potenciál vnútorného trhu Únie. Regulácia sa pritom zameria na všetky služby.

„Regulácia Komisii umožní intervenovať do štandardov služieb, ktoré poskytuje turizmus až po služby zelenej ekonomiky,“ vysvetlil nemenovaný predstaviteľ Komisie. Do rozsahu regulácie budú spadať aj slobodné povolania, či už poskytovanie právnych alebo inžinierskych služieb.

Rozšírenie národných štandardov

Brusel tvrdí, že štandardy sú kľúčom, ktorý umožní hospodársky rozvoj, pretože vyvíjajú tlak na priemysel, aby tvoril kompatibilné produkty a znižoval tak neistotu spojenú s investíciami.

Často uvádzaným príkladom toho, ako tvorba štandardov podporuje rast na niektorých trhoch je európska norma pre mobilné telefóny GSM. Keď sa z európskej GSM stala globálna norma, európske spoločnosti ako napríklad NOKIA mali konkurenčnú výhodu voči americkým či ázijským rivalom a zarobila miliardy eur.

Komisia chce teraz takýto úspech opakovať a rozšíriť štandardizáciu na sektor služieb, ktorý tvorí tri štvrtiny HDP Únie. Regulátori v uplynulých rokoch už stanovili celoeurópske normy v doprave, logistike, poštových službách a elektronických komunikačných sieťach.

Ako však uvádza Komisia, v uplynulých rokoch však pokrok v európskych štandardoch zaostáva za národnými. V období 2005 až 2009 členské štáty prijali 453 nových noriem, na európskej úrovni ich bolo len 24.

„Toto rozšírenie národných štandardov predstavuje riziko tvorby bariér pre vnútorné obchodovanie so službami, pretože podniky sa musia prispôsobiť mnohým rozdielnym normám v rámci jednotného trhu,“ zdôrazňuje Komisia v návrhu.

Obavy priemyslu

Komisia síce chce rozšíriť svoju moc pri rozhodovaní o spoločných normách, no zdôrazňuje, že vždy bude vychádzať z trhu, konsenzu a hlavne budú dobrovoľné. Avšak ak navrhnutý štandard získa širokú podporu, pre malé firmy bude veľmi ťažké mu oponovať.

Európske podniky okrem toho tvrdia, že spotrebitelia by mali rozhodovať, ktoré produkty alebo služby najlepšie vyhovujú ich potrebám. Obávajú sa aj toho, že priveľa regulácie ochromí trh.

Podnikom sa nepáči ani fakt, že naposlednú chvíľu z návrhu zmizlo ich hlasovacie právo pri rozhodovaní o normách. Podľa súčasnej podoby textu svoj názor budú môcť predstaviť len zástupcovia členských štátov.