Brusel pripravuje stratégiu pre „zelené“ autá

Európsky komisár pre priemysel Antonio Tajani sa v piatok stretol s ministrami hospodárstva, aby s nimi diskutoval o výzvach, ktorým čelí automobilový sektor.

Zelené technológie sú podľa nich pre odvetvie perspektívnou stratégiou zo strednodobého hľadiska na prekonanie krízy a zlepšenie konkurencieschopnosti. „Mali by sme vyvinúť a implementovať európsku stratégiu pre čisté a energeticky efektívne autá, ktorá by zahŕňala potrebné kroky na podporu zavádzania zelených vozidiel na trh, vrátane elektromobilov“ píše Komisia v stanovisku.

Exekutíva by komuniké mala zverejniť pred stretnutím ministrov zodpovedných za hospodársku súťaž plánovaným na 25. – 26. mája a následne by mala vydať akčný plán.

Technologická neutralita

Aj keď sa diskutuje najmä o elektrických autách, diplomati pre EurActiv uviedli, že komuniké by si malo zachovať technologickú neutralitu a zameria sa na všetky technológie –vrátane tých, ktoré využívajú elektrickú energiu, vodík a biopalivá.

Komisia chce však zaistiť, aby členské štáty bez ohľadu na technológiu koordinovali svoje iniciatívy a nenarušili fungovanie vnútorného trhu. Komuniké a akčný plán by teda mohli rozvinúť diskusie o štandardoch nových technológií a tiež harmonizovanej infraštruktúre.

Nešpecifikovali sa však spôsoby financovania takejto iniciatívy, pravdepodobne sa využijú existujúce programy zamerané na zelené autá. Ide napríklad o päťmiliardovú „Európsku iniciatívu zelených áut“ z roku 2008, ktorá sa stala súčasťou európskeho plánu hospodárskej obnovy.

CARS 21 opäť na scéne

Podľa Komisie by sa mohla opäť zísť skupina na vysokej úrovni CARS 21. Prvýkrát zasadla v roku 2005 a zoskupovala komisárov, ministrov, poslancov, zástupcov priemyslu a odborov. Ich úlohou bolo zlepšiť regulačný rámec pre automobilový sektor a pripraviť ho na budúce výzvy.

Ďalšie kroky:

  • Apríl/máj – Komisia zverejní návrhy o zelených autách.
  • 25. – 26. máj – stretnutie ministrov zodpovedných za hospodársku súťaž.
  • Následne zverejnenie akčného plánu.