Brusel sa obáva vytvorenia stáleho záchranného fondu

„Otvorenou otázkou ostáva, či by mal existovať permanentný alebo nepermanentný záchranný mechanizmus. Dôsledky pre rozpočet sú obrovské,“ vyhlásil vo štvrtok v Bruseli komisár. „Rozpočet je určený na to, aby sme mohli plniť to, čo sme sľúbili. A pre mňa je to veľmi dôležité. Mali by sme sa veľmi dobre zamyslieť, či rozpočet používať ako garanciu, ako zaistenie v takom veľkom rozsahu,“ varoval poľský komisár.

Pod tým veľkým rozsahom si treba predstaviť sumu 110 miliárd eur, čo je maximum, ktoré EÚ dokáže vyzbierať na trhoch s výhodnými úrokmi, aby mohlo podporiť krajinu s vážnymi rozpočtovými problémami. Peniaze sa získavajú emisiou dlhopisov garantovaných európskym rozpočtom.

V prípade zvyšovania objemu emitovaných bondov sa zvyšuje aj miera krytia z rozpočtu. „Mali by sme byť veľmi opatrní, aké sú požiadavky týkajúce sa splatnosti a návratnosti v prípade zlyhania,“ varoval Lewandowski.

Spomedzi 110 miliárd eur, ktoré sa môžu využiť ako garancia, 50 miliárd je určených na pomoc krajinám bez eura. Zvyšných 60 miliárd je súčasťou špeciálneho stabilizačného mechanizmu vytvorenom v máji v rámci reakcie na grécke ťažkosti.

Nástroj je funkčný do roku 2013 a niektoré členské štáty vyzývajú k vytvoreniu trvalého mechanizmu. Jeho objem a podmienky uplatnenia pomoci ešte nie sú jasné. V spoločnom stanovisku ho však požadujú Francúzi a Nemci.

Pracovná skupina na čele so stálym predsedom Európskej rady Hermanom Van Rompuyom pripúšťa, že je potrené vytvoriť trvalý mechanizmus krízového manažmentu, no neudáva bližšie detaily.

Komisia chce zrušiť britský rabat

Komisár chce, aby EÚ využila reformu rozpočtu na to, aby prehodnotila nutnosť existencie rozpočtových rabatov, ktoré si uplatňujú Briti, Švédi či Holanďania. „Mali by sme európsky klub vnímať ako fitnes klub, telocvičný klub či seniorský klub. Síce platíte členské pri vstupe do klubu, no okamžite nedostanete svoje peniaze naspäť, pretože si užívate iné výhody,“ vysvetlil Lewandowski.

Najvýznamnejší je britský rabat vyjednaný ešte v roku 1984, vzhľadom na to, že Veľká Británia mala len malý osoh zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Lewandowski však upozornil, že situácia sa za posledných 30 rokov zmenila. „Situácia v roku 1984 bola iná, keďže vtedy boli výdavky na poľnohospodárstvo na úrovni 60 % rozpočtu,“ poukázal komisár.

Dnes sú výdavky na poľnohospodárstvo na úrovni 40 % rozpočtu. Londýn dlhodobo kritizuje, že agropolitika je v prospech stredomorských štátov s vyvinutým farmárskym sektorom.