Brusel si posvieti na šedú ekonomiku

Šedá ekonomika tvorí približne 15-20 % európskeho HDP. Európska komisia podniká prvé kroky na potlačenie nelegálnej práce tým, že zosúladí príslušné orgány v členských štátoch, oznámil v stredu eurokomisár pre zamestnanosť László Andor.

„Práca načierno oberá pracovníkov o sociálnu ochranu, riskuje ich bezpečnosť a zdravie a znižuje pracovné štandardy,“ povedal komisár Andor.

Komisia pracovala na novom návrhu boja proti šedej ekonomike od predstavenia Balíka opatrení pre zamestnanosť v roku 2012, ktorý tento rok ďalej doplnilo uznesenie Európskeho parlamentu.

„Do platformy pozývame všetky príslušné štátne orgány, akými sú inšpektoráty práce, úrady sociálneho zabezpečenia a daňové orgány, rovnako ako sociálnych partnerov na európskej úrovni,“ uviedol Andor a dodal: „Môžu rozvíjať svoje vedomosti o nelegálnej práci a tiež sa zapojiť do operačnej spolupráce. Prostredníctvom tejto výmeny budú môcť preskúmať  nové nástroje na národnej aj celoeurópskej úrovni.“

Spolupráca sa taktiež zameria na cezhraničné prípady nelegálnej práce vrátane prípadov, kedy sú pracovníci „falošne uvedení ako vyslaní zamestnanci z jednej krajiny do druhej“. Komisia tak svoj návrh prepojila aj s veľa diskutovanou problematikou vyslaných pracovníkov v rámci EÚ.

Členské štáty si budú môcť vymieňať expertov, organizovať spoločné inšpekcie a vytvárať pre prácu inšpektorov spoločné podklady, vysvetlil eurokomisár novinárom. Predpokladá tiež, že sa štáty budú snažiť zvyšovať povedomie o probléme aj za pomoci spoločných kampaní a stratégií.

Podpora zamestnanosti

„Spoločne môžeme nájsť nielen lepšie spôsoby potierania nelegálnej práce, ale ju aj transformovať na riadne zamestnanie a tak posilniť vytváranie formálnych pracovných miest,“ zdôraznil Andor.

Očakáva sa, že nápad únie bude mať pozitívny vplyv na tvorbu pracovných miest a na ekonomický rast únie. V oznámení Komisie „Smerom k oživeniu hospodárstva“ z roku 2012 sa píše: proti nelegálnej práci je potrebná lepšia spolupráca medzi členskými štátmi, zavedenie sankcií a pomoc „skrytým“ pracovníkov integrovať sa na bežný pracovný trh.

Náklady

Komisia vyčíslila náklady svojho nového zámeru na 2,1 milióna eur ročne. Prostriedky za účelom plnenia spoločných úloh, školení a kampaní uvoľní Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI).

Legislatívny návrh je rozpočtovo neutrálny a teda nevyžaduje dodatočné ľudské zdroje. Existujúci zamestnanci generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť a sociálne záležitosti „budú pôsobiť ako sekretariát platformy,“ uvádza text.

Komisia pošle návrh na prijatie Európskemu parlamentu a Rade EÚ.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.