Brusel sľubuje transparentnejšie protimonopolné procedúry

Generálne riaditeľstvo Komisie zodpovedné za hospodársku súťaž zverejnilo, niekoľko dokumentov, v ktorých detailne uvádza, ako dospieva k rozhodnutiam v protimonopolných konaniach. EÚ vystúpila proti nekalým praktikám viacerých korporátných gigantov – napríklad Intelu, Microsoftu a popredných energetickým firmám. Okrem toho opakovane prešetruje farmaceutický sektor a medzi jej práva patrí aj blokovanie fúzií a akvizícií.

Inkriminované firmy však tento proces považujú za príliš komplikovaný a komplexný a Komisia preto chce tento stav vyriešiť. Vysvetľujúce informácie sú obsiahnuté v troch dokumentoch – v súhrne osvedčených postupov pre oblasť protimonopolných konaní, v súhrne osvedčených postupov pre predkladanie dôkazov hospodárskeho charakteru a v usmerneniach o úlohách vyšetrovateľov, expertov, ktorí podnikom garantujú právo brániť sa.

Dokumenty majú firmám, ktoré podliehajú vyšetrovaniu, pomôcť pochopiť, čo od Komisie majú očakávať a čo, naopak, exekutíva očakáva od nich.

Spoločnostiam budú ponúkané stretnutia v kľúčových fázach protimonopolných prípadov, kde sa dozvedia aktuálny stav konania a budú môcť očakávať skorý prístup ku sťažnostiam vzneseným proti nim a tiež rýchly začiatok formálneho procesu.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová v tejto súvislosti uviedla: „Komisia dôsledne zastáva stanovisko, že riadne a spravodlivé uplatňovanie práva v rámci antitrustových konaní je vecou prvoradého významu. Uvedené tri dokumenty znamenajú pre podnikateľské subjekty viac istoty a transparentnosti, pokiaľ ide o ich vzťahy s Komisiou pri riešení antitrustových prípadov. Budem rada, ak nám zainteresované strany predložia svoje pripomienky a vyjadria svoj názor na to, ako by sme mohli ešte viac zlepšiť naše postupy.“

Nové pravidlá majú okamžitú platnosť, zainteresované strany majú však 8 týždňov na to, aby predložili pripomienky.