Brusel varuje ratingové agentúry, teraz za prísnosť

Zdroj: Wikipedia

„Očakávali by sme, že keď ratingové agentúry hodnotia grécke riziko, berú do úvahy podstatu gréckej ekonomiky a podporného balíka pripraveného Európskou centrálnou bankou, Medzinárodným menovým dondom a Komisiou,“ uviedol včera hovorca komisára pre finančné služby Michela Barniera.

Explicitné varovanie ratingovým agentúram nasledovalo po tom, čo vplyvom zníženia ratingu Grécka a Portugalska, euro značne oslabilo. Americká agentúra Standard & Poor’s znížila rating Grécka na úroveň oveľa nestabilnejších krajín akou je napríklad Egypt či Azerbajdžan.

„Komisia nemôže povedať, či udelený rating je správny alebo nie,“ zdôraznil hovorca, no zároveň dodal, že Komisia samozrejme očakáva, že ratingové agentúry budú najmä počas tohto zložitého a citlivého obdobia zodpovedné a dôsledné.

Príliš alebo málo prísne?

Avšak len veľmi ťažko sa dá uhádnuť, čo je zodpovedné správanie, najmä pokiaľ vezmeme do úvahy prístup európskych inštitúcií k ratingovým agentúram. Len pred pár mesiacmi bývalý komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy vyhlásil, že ratingové agentúry nedokázali odhaliť toxické jadro sekuritizovaných produktov, čo viedlo k vypuknutiu krízy. McCreevy voči nim dokonca presadzoval prísny postup. Zakladal ho na myšlienke, že boli kriticky zodpovedné za vypuknutie krízy, lebo neupozornili na riziko spojené s niektorými finančnými produktmi.

Keby sa správali podľa „modelu zodpovednosti“ v tom čase, znamenalo by to, že by museli znížiť ratingy a tak by ochránili investorov pred neočakávanými a nenávratnými stratami. Teraz, keď tak robia a upozorňujú na dlhopisy ohrozené neopatrnými národnými hospodárskymi politikami a európskou štrukturálnou nerozhodnosťou, opäť im exekutíva vynadala.

Standard & Poor’s však zjavne varovanie Komisie neberie príliš vážne a už ohlásila plán znížiť rating aj španielskym dlhopisom.

Otáznik nad stanovením dátumu stretnutia

Komisia na druhej strane neupozornila Nemcov, ktorí značne prispeli k ďalšiemu kolapsu gréckych dlhopisov tým, že stále zdôrazňujú, že Aténam pomôcť nechcú. Španielske predsedníctvo zvolalo špeciálne stretnutie, na ktorom by malo padnúť konečné rozhodnutie o poskytnutí pomoci Grécku. Malo by sa uskutočniť 10. mája, teda až dva týždne po súčasných otrasoch na trhu.

Na prvý pohľad sa tento krok zdá byť nelogický, no treba brať do úvahy, že stretnutie bude deň po nemeckých regionálnych voľbách, v ktorých strana kancelárky Angely Merkelovej riskuje porážku, pokiaľ prejaví sympatie k márnotratným Gréckom. Vyplýva to z predvolebných prieskumov verejnej mienky.