Brusel zaostril na bratislavské letisko a Ryanair

Európska komisia oznámila, že začne skúmať ustanovenia dohody o letiskových službách medzi spoločnosťou Ryanair a Letiskom gen. M. R. Štefánika v Bratislave (BTS). Komisia požiada BTS o predloženie kópie zmluvy.

Anonymný sťažovať pred Komisiou namietal, že Ryanair podniká na Slovensku za neprimerane zvýhodnených podmienok. Zmluva mu údajne zaručuje 31% zľavu z ceny letiskových poplatkov pre súčasné a 48% pre budúce plánované pravidelné linky. Dohoda sa podpísala v roku 2005 a jej platnosť skončí v roku 2016.

Ak sa preukáže správnosť informácie o poskytovaných zľavách, otázkou bude, či možno zľavy považovať za štátnu pomoc alebo nie. Ak by letisko dokázalo, že cieľom zliav je dlhodobá rentabilnosť podnikania Ryanairu na Slovensku, na prípad sa nebudú vzťahovať pravidlá EÚ o štátnej pomoci. Ak majú zľavy iný cieľ, v takom prípade bude Komisia skúmať, či je zmluva v súlade s princípmi štátneho subvencovania.

Dana Madunická, hovorkyňa BTS, vydala včera vyhlásenie, podľa ktorého Európska komisia doteraz oficiálne nepožiadala bratislavské letisko o kópiu zmluvy s Ryanairom. “Európska komisia sa otázkou neodôvodnenej štátnej pomoci zaoberala v januári 2007. Súčinnosť v danej veci jej vtedy priamo poskytli ústredné orgány štátnej správy”, uvádza tlačová správa letiska.

Komisia používa voči aerolinkám nerovnaký meter, myslí si Jim Callaghan, šéf Ryanairu pre vzťah s regulátormi leteckej dopravy. Hovorí: “Na ničom nezaložené a falošné vyšetrovanie v Bratislave je príkladom, ako EÚ uplatňuje jednu sadu pravidiel pre vlajkové lode letectva a druhú, diskriminačnú, pre Ryanair”. Podľa neho sa Brusel zameriava na dohody s menšími letiskami a súčasne prehliada štátne subvencovanie veľkých dopravcov ako Alitalia, Air France, Lufthansa alebo Olympic.

Vyšetrovanie v Bratislave je podľa leteckého dopravcu ďalším v poradí, ktoré má utlmiť jeho konkurencieschopnosť. V roku 2003 Komisia zakročila voči zľave, ktorú poskytlo Ryanairu bruselské letisko Charleroi. Podobne Komisia neskôr zakročila proti dohodám s letiskami Tampere, Aarhu, Alghero, Lubeck a Pau. Ryanair podal nedávno voči rozhodnutiam Komisie sťažnosť pred Európskym súdom prvej inštancie, uvádza Financial Times. Ak by dal Súd za pravdu leteckému dopravcovi a Komisia by medzitým rozhodla vo veci bratislavských poplatkov v neprospech Ryanairu a Slovenska, toto rozhodnutie by mohlo byť na základe precedensu anulované.

Zatiaľ čo všetky sťažnosti voči Ryanairu Komisia v roku 2007 preskúmala, podnety zo strany dopravcu zostávajú bez odozvy. Ryanair v období 2005-2006 namietal voči výsadám aeroliniek Volare, Lufthansa, Alitalia, Cyprus Awys, Air France a Olympic, no Brusel v týchto prípadoch doteraz nerozhodol, uvádza sa na stránke nízkonákladového dopravcu.

Európska komisia začala vyšetrovať aj Air France – KLM. Chce preskúmať, či sú ceny letov francúzskej spoločnosti do Japonska  v súlade s obchodnými pravidlami EÚ. Aj letecké spoločnosti KLM Royal Dutch Airlines a Deutsche Lufthansa potvrdili, že EÚ sa zaujíma o cenovú politiku ich letov do krajiny vychádzajúceho slnka, uviedol denník International Herald Tribune.