Brusel zaostruje na práva cestujúcich v leteckej doprave

letecká doprava

Krátka správa:

Komisár pre dopravu Jacques Barrot pripravuje doplňujúce opatrenia pre zefektívnenie dodržiavania smernice o právach pasažierov v leteckej doprave, ktorá bola prijatá pred dvoma rokmi a Brusel ňou chcel demonštrovať svoju schopnosť reálne zvýšiť kvalitu života svojich občanov.

Podľa tejto smernice majú pasažieri nárok na finančnú kompenzáciu v prípade, že sa ich let oneskorí alebo posunie. Letecké spoločnosti sú povinné poskytovať informácie  o právach pasažierov, ako aj zabezpečiť pomoc ak lietadlo mešká viac ako dve hodiny, vrátane presmerovania alebo vrátenia peňazí. Ak lietadlo mešká viac ako päť hodín, spoločnostiam vyplýva povinnosť vrátiť peniaze a zaistiť bezplatný let domov. Pasažieri môžu tiež požadovať kompenzáciu do výšky  €5 000.

Podľa Asociácie európskych aerolínií však na najväčších európskych letiskách mešká  štvrtina letov v priemere 40 minút. Napriek tomu, že existuje sieť národných agentúr, ktoré by mali dbať na dodržiavanie smernice, cestujúci vo väčšine prípadov nemajú inú možnosť než domáhať sa svojich práv súdnou cestou.

Komisár Jacques Barrot predstaví svoje odporúčania, ako zefektívniť implementáciu smernice, v priebehu nadchádzajúcich týždňov.