Budeme dovážať pracovnú silu z východu?

migrácia, mobilita, pracovná

 

Krátka správa

„Vlády by mali aktívnejšie riadiť pracovnú migráciu“, uzatvára Svetová banka v odporúčaniach pre posilnenie ekonomického rastu v Európe. Navrhuje, aby vlády v ôsmych stredo- a východoeurópskych krajinách, ktoré pristúpili v roku 2004 (EÚ-8) „by mali zvážiť nástup do liberálnejšieho režimu pre importovanie pracovnej sily z krajín viac na východ“ od súčasnej hranice Únie.

Správa konštatuje, že „poprístupové toky pracovnej sily z EÚ-8 mali značný dopad na vysielajúce krajiny“. Ďalej tvrdí: „Masívny odchod pracovníkov môže viesť k nedostatku pracovnej sily, ktorého príznaky sú už viditeľné v pobaltských krajinách a Poľsku. Odchod pracovníkov už má viditeľný dopad na ekonomiky a v strednodobom horizonte môže spomaliť rast.“

Ako riešenie správa navrhuje, aby sa krajiny EÚ-8 otočili ďalej na východ za ešte lacnejšími pracovníkmi. „Hlavné vysielajúce krajiny budú možno sami nútené doviezť pracovnú silu.“ Okrem toho správa navrhuje využiť daňovú politiku pre vytvorenie priaznivejšieho prostredia pre sektory, ktoré trpia nedostatkom pracovnej sily. „Vo fiškálnej oblasti musia vlády EÚ-8 vytvoriť priestor pre dodatočné výdavky na platy v sektoroch, kde je nedostatočná zásoba pracovníkov (najmä v zdravotníctve) a investície, kde sa stáva pracovná sila ešte drahšou (najmä stavebníctvo).“

Vo vzťahu k pracovným trhom v Británii a Írsku správa podporuje závery Komisie, podľa ktorých malo otvorenie hraníc pracovníkom z východu pozitívny dopad na ekonomiku ako celok. „Migranti sú prilákaní možnosťami na trhu práce, nie sociálnymi systémami.“ Z toho vyplýva, že „neexistuje viditeľný štatistický dôkaz podporujúci názor, že príliv migrantov z EÚ-8 prispieva k nárastu žiadostí o podporu v nezamestnanosti v Británii“. Správa tiež cituje dáta, podľa ktorých je „málo dôkazov akéhokoľvek vplyvu zahraničných pracovníkov na platy v hlavných cieľových krajinách“.

Svetová banka, vedená jedným z vedúcich amerických neokonzervatívcov Paulom Wolfowitzom, bola nedávno obvinená, že do svojich správ vkladá príliš veľa deregulačnej agendy.