Budúcnosť malých európskych firiem: Zahraničné ambasády a dostupnejší kapitál?

Foto: waɪ.tiː / flickr

Podľa informácií, ktoré získal EurActiv, by plán ako zlepšiť prístup malých podnikov k finančným prostriedkom mali zverejniť budúci mesiac s tým, že finálna verzia by mala byť hotová v decembri. Ide o spoločnú iniciatívu komisárov Michela Barniera (vnútorný trh) a Antonia Tajaniho (priemysel a podnikanie). Súčasťou by malo byť aj zlepšenie podmienok pre venture kapitálové investície v európskych malých a stredných podnikoch.

Cezhraničné venture kapitálové investície prioritou Aktu o jednotnom trhu

Jednou z kľúčových priorít Aktu o jednotnom trhu je cezhraničné venture kapitálové investovanie, avšak o presnej forme, prípadne novom fonde sa bude aktívne rokovať. Zrejme pôjde o rozšírenie kapacity Európskeho investičného fondu, no na druhej strane môže dôjsť k zavedeniu nového modelu založeného na menších fondoch.

Najproblematickejším bodom je zdaňovanie investícií. Gerhard Huemer, riaditeľ pre hospodársku a fiškálnu politiku odborovej organizácie zastupujúce záujmy zamestnávateľov v oblasti remesiel, živností a malého a stredného podnikania (UEAPME) uviedol: „Ak by ste boli súkromným investorom v Nemecku a investovali by ste do francúzskeho fondu, ktorý investuje do malých a stredných podnikov, ktorých dividendy sú vyplácané napríklad vo Veľkej Británii, odpoveď na otázku, kde sa má zaplatiť daň z dividend, je veľmi zložitá.“

Podľa zdroja, ktorý sa na vyjednávaniach zúčastňuje, by sa investičné procesy mali vďaka plánu zjednodušiť. Okrem toho by mali byť nastavené aj rôzne úrovne hodnotenia solventnosti podnikov v prípade, že chcú získať financovanie. „Treba prihliadať aj na inovácie, napríklad skúmaním koľko patentov sa daná firma snaží registrovať a podobne,“ uviedol zdroj.

Miesto pod slnkom pre malé a stredné podniky

Akčný plán bude zahŕňať aj niekoľko nefinančných bodov, zameraných na zmenu spôsobu fungovania inštitúcií tak, aby boli viac naklonené malým a stredným podnikom.

Europoslanec Peter Šťastný (EĽS, SDKÚ-DS) ako spravodajca k rozpočtu EÚ na budúci rok za výbor pre medzinárodný obchod (INTA) podporuje projekty, ktoré umožnia zrýchliť prístup európskych podnikov na rýchlo rozvíjajúce sa trhy a regióny. "Považujem to za výbornú investíciu, s viacnásobným návratom. V ťažkých ekonomických časoch ako tie, v ktorých práve žijeme sú tieto aktivity ešte dôležitejšie. Centrá obchodu ako Čína, India, Thajsko práve teraz vo väčšej miere nastupujú na internet. V výbore prešli takmer jednohlasne dva pozmeňujúce návrhy v prospech internacionalizácie európskych malých a stredných podnikov. Nie je to drahé a môže sa nám to viacnásobne vrátiť, ekonomicky aj politicky“

Dánsky ľudový europoslanec Bendt Bendtsen (EPP) presadzuje vytvorenie siete jednoduchých dočasných kancelárií pre európske malé a stredné podniky v rýchlo rastúcich ekonomikách ako Brazília, ktoré by administrovala Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

Podľa jeho slov by tieto úrady mohli firmám lacno a efektívne pomôcť zistiť, či majú na takýchto trhoch šancu na úspech. „Potrebujeme pomôcť malým a stredným podnikom dostať sa na exportné trhy, pretože úroveň rastu v krajinách BRICS ostáva na vysokej úrovni,“ vysvetlil.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.