Bývalý zamestnanec Lehman Brothers: Banky treba obmedziť

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/bitzcelt/3058009462/

Podľa Kapoora svetoví lídri zatiaľ nemajú priveľkú predstavu o tom, ako prestavať pokrízový finančný systém a skončí to nakoniec tak, že „upratovať“ budú európske orgány zodpovedné za hospodársku súťaž.

„Nicolas Sarkozy urobil nejaký tresk ohľadom zmeny kapitalizmu, Angela Merkelová hovorí o udržateľnosti, Barack Obama zas používa negatívnu rétoriku proti bankám a Gordon Brown trošku neskoro hovorí o tom, že by finančný systém mal slúžiť spoločnosti. Ťažko medzi ich prístupmi nájdete tú správnu víziu,“ poznamenal.  

Kapoor však v Brownovej dani z odmien a Obamovej mimoriadnej dani pre veľké banky vidí najlepšie riešenie spomedzi rady zlých návrhov ako získať späť prostriedky, ktoré banky zachránili pred krachom. Pozitívne vníma aj švédsky prístup. Tí budú banky zdaňovať dovtedy, kým nesplatia svoje účty.

Bez ohľadu na finančnú krízu, regulačné snahy Bruselu sú podľa jeho slov často diskriminujúce voči malým podnikom, a väčšie banky majú všetko pod kontrolou.

Svojho bývalého zamestnávateľa – Lehman Brothers – uviedol ako jasný príklad toho, ako sa z veľkých spoločností stávajú oligopoly. „Tieto banky môžu dominovať, pre trojaký problém – bariéry pre vstup na trh, reguláciu v prospech väčších bánk a tiež to, že v prípade problémov sú veľké banky zachraňované ako prvé.“

Joaquin Almunia, nový komisár pre hospodársku súťaž dal jasne najavo svoj zámer brániť vzniku veľkých bankových skupín a trvať na splácaní ich dlhov daňovým poplatníkom. Podľa Kapoora však bude zápasiť so silnou finančnou loby.

Úplné znenie rozhovoru nájdete v anglickom jazyku na tomto odkaze.