Celoživotné vzdelávanie pomohlo krajinám čeliť recesii

Prieskum Komisie odhalil, že krajiny s otvorenejšími a menej segmentovanými pracovnými trhmi a vyššími investíciami do celoživotného vzdelávania čelili recesii, ktorá nasledovala finančnú a hospodársku krízu, oveľa lepšie.

Členské štáty, ako napríklad Malta, Luxembursko a Holandsko, ktoré investujú do vzdelávania od ranného veku preukázali aj vyššiu mieru zamestnanosti, ako iné krajiny.

Krajiny s efektívnou sociálnou ochranou a investíciami do ľudského kapitálu sú podľa zistení Komisie vo všeobecnosti odolnejšie voči nezamestnanosti spôsobenej hospodárkami krízami. Medzi takéto krajiny patria najmä tie severoeurópske ako Dánsko či Švédsko, ale aj Rakúsko a Holandsko.

V týchto krajinách sú dávky v nezamestnanosti zvyčajne vyplácané veľkej časti nezamestnaných a sú pritom naviazané na aktiváciu pracovníka, pričom reagujú na ekonomický cyklus.

 „Potrebujeme ďalšie investície do ľudí, na to, aby boli Európania ešte vzdelanejší, odborne pripravenejší a aktivovanejší pre potreby pracovného trhu," zdôraznila pri prezentácii komisárka pre zamestnanie, sociálne veci a mobilitu práce Marianne Thyssenová.

Nárast ponuky kvalifikovaných zamestnancov však vyžaduje aj nárast ponuky kvalitných pracovných miest. „Investičná ofenzíva, ktorú spustila Junckerova Komisia, pomôže v týchto kľúčových oblastiach priniesť skutočnú a výraznú zmenu,“ reagovala eurokomisárka.  

Štatistický úrad EÚ Eurostat udáva mieru nezamestnanosti v eurozóne v novembri 2014 očistenú o sezónne vplyvy na 11,5%. V porovnaní s údajmi z roku 2013 sa nezamestnanosť v menovom bloku znížila o 0,4%.

Celková nezamestnanosť v 28 členských štátoch bola v novembri 2014 10%, čo je až o 0,7% menej ako rok predtým. Až 5,1 milióna (21,9%) mladých ľudí pod 25 je nezamestnaných v celej EÚ z toho 3,4 milióna v eurozóne.